100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک جملات کوتاه بخش سوم از پنج بخش (بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راستگویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت و بخش پنجم: نظم) ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شفقت شرح می‌دهیم که شامل ۲۰ جمله ی کوتاه است و در اینجا ۵ جمله ارائه می‌شود.

بخش سوم: شفقت

(۱)

The man whose authority is recent is always stern.

کسی که «تازه» به قدرت رسیده، اغلب خشک و عبوس به نظر می‌رسد.

(۲)

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

مهربان باش؛ چون هر کس را که می‌بینی، درگیر یک مبارزه سخت است.

(۳)

To lead people, walk beside them… As for the best leaders, the people do not notice their existence. The next best, the people honor and praise. The next, the people fear; and the next, the people hate… when the best leaders work is done the people say, “We did it ourselves!”

برای هدایت مردم، کنار آن‌ها باش، چرا که مردم فقط به موجودیت بهترین رهبرها توجه ندارند. گروهی دیگر از بهترین رهبرها هستند که مردم به آن ها افتخار می‌کنند. گروهی دیگر از بهترین‌ها هستند که مردم از آن ها می‌ترسند. گروهی هم وجود دارند که مردم از آن ها متنفرند… وقتی کار یک رهبر خوب به انجام می‌رسد، مردم می‌گویند: «ما این کار را انجام دادیم.» یعنی خود را جزئی از گروه می‌دانند.

(۴)

Leadership is a combination of strategy and character. If you must be without one, be without the strategy.

رهبری تلفیق سیاست و شخصیت است. اگر مجبور شدید یکی از این دو را کنار بگذارید، سیاست را کنار بگذارید.

(۵)

Leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence you do not care. Either case is a failure of leadership.

رهبری حل کردن مسائل است. روزی که سربازان از بازگویی مسائلشان به تو خودداری کنند، روزی است که رهبری تو به پایان رسیده است. آن ها یا اعتماد به این را از دست داده اند که تو، توانایی کمک را داری و یا احساس می‌کنند که برای تو بی‌اهمیت هستند. هر دو مورد، شکست در رهبری محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*