نتایج تعارض

گفته می شود که تعارض در محیط های کاری هم نتایج مثبت در بر دارد و هم نتایج منفی. معمولاً به این مطلب اهمیت داده می شود که چگونه تعارض روی نتایج عملکرد شغلی پر اهمیت سازمانی یعنی بهره‌وری، میزان رضایت شغلی و عدم غیبت از کار اثر می گذارد. به همین علت از نظر سازمانی تعارض هم به عنوان امری مثبت و هم منفی شهرت یافته است. سوال اصلی این است که چگونه تعارض در یک گروه یا سازمان کاری با ارتباط پیدا می کند. یکی از روش هایی که تعارض می تواند غیر مستقیم روی عملکرد تأثیر بگذارد از طریق افزایش انگیزه و انرژی اعضای گروه می باشد. اینطور به نظر می رسد که مقدار کمی از تعارض به اعضا انرژی می دهد، در نتیجه تعارض ممکن است انگیزه انجام وظایف فردی را افزایش دهد. عدم وجود مطلق تعارض در گروه های کاری می تواند کارگران را به رضایت مطلق و لاجرم بی انگیزگی سوق دهد.

یکی دیگر از نتایج مثبت تعارض این است که می تواند خلاقیت و نوآوری را برانگیزد. وقتی مردم نظام موجود را به چالش می طلبند نوعی از تعارض به وجود می آید. معمولاً از یک چنین تعارضی است که اغلب عقاید جدید و بهتر پدیدار می شود. یکی دیگر از نتایج مثبت تعارض وابسته به عملکرد زمانی است که تعارض کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد. در بین نتایج منفی گوناگون تعارض از همه برجسته تر کاهش انسجام گروهی است. در حالی که مقدار کمی از تعارض می تواند به اعضای گروه نیرو دهد، اما مقدار زیاد آن انسجام گروهی را از بین می برد و در حد افراطی توانائی های اعضای گروه را برای کار با یکدیگر به حداقل می رساند. همچنین تعارض می تواند به کارایی عملکرد گروهی به این علت که ارتباط را مختل می کند نیز صدمه شدید وارد کند. افرادی که با هم تعارض دارند ممکن است از برقراری ارتباط با یکدیگر پیام های غلط می فرستند و یا سعی می کنند همدیگر را گمراه کنند یا زمانی که افراد متعارض برای همدیگر پیام های غلط می فرستند و یا سعی می کنند همدیگر را گمراه کنند یا زمانی که شایعه سازی و یا اطلاعات غلط متوسل می شوند روی رضایت اعضای گروه تأثیر ویرانگری داشته باشد. به طور خلاصه، نه تعارض بیش از حد زیاد و نه تعارض بیش از حد کم، هیچ کدام، برای اعضای گروه کاری و سازمانی مفید نیستند. این حکم به آن معناست که باید سطح حدقلی از تعارض در گروه کاری وجود داشته باشد. از آن جایی که تعارض در گروه های کاری و سازمان ها بسیار گسترده است سنجش این مسأله که آیا همه انواع تعارض در یک زمان مشخص در حد مناسب است یا نه کاری است بسیار مشکل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*