مدل کنترل -تقاضا

مدل کنترل -تقاضا

مدل کنترل تقاضا بیان می‌کند که اثرات فشارآورنده‌های شغلی، اثر متقابل پیچیده تقاضا و کنترل کارمند می‌باشد. تقاضاهای فشارآورنده‌های شغلی نظیر مقدار کار هستند که به سازگاری نیاز دارند. به عبارت دیگر، تقاضا بر توانایی کارگر فشار وارد می‌کند تا با محیط مواجه شود. برطبق این تئوری، تقاضاها تنها زمانی منجر به فشار می‌شوند که کنترل به مقدار کافی نباشد. به عبارت دیگر داشتن کنترل اثرات منفی تقاضا را کاهش می ‏دهد. شکل (۱) نشان می‌دهد که چگونگی کنترل بر رابطه بین تقاضا و فشار تأثیر می‏ گذارد و نیز نشان می‌دهد که وقتی کنترل زیاد  است تقاضاها (فشارآورها) باعث فشار نمی‌شوند. وقتی کنترل کم باشد فشارها با افزایش فشارآورها افزایش می‌یابند. این مدل تأکید می‌کند که کنترل دادن به افراد در کار می‏ تواند یک استراتژی (راهکار) موفقی برای کاهش اثرات منفی فشارآورهای شغلی باشد.

مدل کنترل - تقاضا

شکل (۱): مدل کنترل – تقاضا وقتی کنترل زیاد باشد، هیچ رابطه‌ای بین تقاضا و فشار نمی‌باشد. وقتی کنترل کم باشد، با افزایش تقاضا، فشار نیز افزایش می یابد.

 گروه کلید به تمامی افراد و سازمان های مختلف مشاوره شغلی،مشاوره کاری، استعدادیابی  می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*