یاد بگیرید و نوآوری کنید !

اثرات نوآوری مدت زیادی است که به عنوان مشخصه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. در سالهای اخیر، اهمیت نوآوری مدیریت، یکی از آن عوامل اصلی و تعیین کننده بوده است. با این که اندازه گیری و ارزیابی نوآوری مدیریت، کار مشکلی است اما منافع و نتایج حاصل از نوآوری مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی شناخته شده است.

در دهه ۱۹۸۰ میلادی که عصر پیشتازی ژاپنی ها در تجارت بود، ۲۲۵ شاخص نیکی به طور قابل ملاحظه ای با رشد مواجه شد. طی آن دوره بسیاری از مدیران غربی و آمریکایی از ژاپن دیدن کردند تا از “مدیریت ژاپنی” درس بگیرند. مدیریت نوآوری در تمامی شرکت های ژاپنی به وضوح مشاهده شد و به عنوان عامل اصلی توانمندی ژاپنی ها در رهبری جهانی صنایع مختلف اعم از خودرو سازی تا تولیدات الکترونیکی، شناخته شد.

یاد بگیرید و نوآوری کنید !

طی دهه ۱۹۹۰، شرکتهای غربی و آمریکایی رفته رفته به رهبران پیشرفت های جدید مبدل شدند که این پیشرفت ها بعدها ابزارهای ارزشمندی برای تجدید حیات اقتصاد کشورهای غربی و آمریکایی گردید.

یک عامل مهم زیر بنایی در این تحول اقتصادی این بود که توسعه اقتصادی بلند مدت، قطع ارتباط کسب و کار را بیشتر کرد. در برخی از شرکتها توسعه بی وقفه زمینه های جدید مدیریت همانند پیشگامی زیربنایی، سازماندهی نشده بود. به سه نکته آموزنده در خصوص اهمیت ثبات در نوآوری مدیریت توجه کنید:

بدانید که هر آنچه افزایش دارد به همین ترتیب می تواند ریزش هم داشته باشد. نوآوری به بعضی از شرکت ها کمک می کند تا رشد کنند. ناتوانی در توسعه اصولی زمینه های جدید مدیریت باعث افت و سقوط برخی دیگر شرکت ها شده است.

از شکست ها درست مثل پیروزی ها درس بگیرید. از انجام وظیفه درست توسط شرکت ها درس بگیرید. از خطاها و اشتباه های شرکت ها در انجام وظیفه درس عبرت بگیرید. گاهی اوقات، صرفاً قصور در ادامه یک کار درست، عین خطا و اشتباه محسوب می شود.

مراقب قطع ارتباط کسب و کار باشید. مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی بلندمدت را شناسایی کنید. نوآوری و رشد قرین موفقیت هستند تنها به شرطی که بتوانید از آنها محافظت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*