اسناد گمرکی

اسناد گمرکی

 سیاهه کنسولی CUNSULAR INVOICE سندی است که در آن قیمت کالای وارداتی به تأیید نماینده کنسولی کشور وارد کننده می رسد. کشورهایی که ارائه سیاهه کنسولی را لازم می دانند فرم خاص خود تهیه نموده اند. صادر کننده می تواند با مراجعه به کنسولگری کشور وارد کننده(در کشور صادر کننده) این فرم را دریافت دارد و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، آن را جهت تأیید به مقامات کنسولگری تسلیم و هزینه ای از این بابت پرداخت کند.

سیاهه گواهی شده توسط کنسولگری کشور وارد کننده ضمن تأیید مبلغ مذکور در این سیاهه به عنوان قیمت واقعی کالای وارداتی، باید حاوی اطاعاتی در مورد فرستنده،گیرنده و مشخصات کمی و کیفی کالای مزبور باشد گاه از اتاق بازرگانی کشور صادر کننده نیز تقاضا می گردد مبدأ کالا به نحو اظهارشده در سیاهه کنسولی را تأیید کند.

شرایط سیاهه کنسولی به شرح زیر می باشد:

الف: فرم سیاهه کنسولی باید در کاغذ مارک دار و ممهور به مهر و امضاء سفارتخانه یا کنسولگری کشور خریدار در کشور فروشنده باشد.

ب: اگر در اعتبار ۲ نسخه سیاهه کنسولی درخواست شده باشد هر دو نسخه بایستی در فرم مارک دار کنسولی ممهور به مهر وامضاء سفارتخانه کنسولگری کشور خریدار باشد. معمولاً در این حالت کپی نسخه اول مورد قبول نمی باشد.

ج: علامت حمل، تعداد بسته ها، وزن و شماره جواز ورود کالا در سیاهه کنسولی بایستی برابر با آنچه در سیاهه تجاری و یا بارنامه قید شده باشد.

د: هیچ تغییر و یا  اصلاحیه ای نباید در سیاهه کنسولی وجود داشته باشد و در صورتی که فروشنده بخواهد جمله ای را اصلاح نماید بایستی آن را جداگانه در یک برگ اصلاحیه به ضمیمه فرم سیاهه کنسولی که به امضاء سفارتخانه مورد نظر رسیده باشد، ارائه نماید.

هـ: شرایط حمل مانند CIF.CFR.CPT.FOB بایستی با نام وسیله حمل(حسب مورد) قید شده در بارنامه مطابقت داشته باشد.

       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*