بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

رفتار مکانی مشتری برای بازاریابی خرده فروشان اهمیت زیادی دارد و باعث می شود که درک بهتری از جذب بازار داشته باشیم. در واقع جذب بازار با استفاده از سه عامل اصلی تعریف می شود. این سه عامل به صورت ساختاری عبارتند از: طبقه بندی محصولات و خدمات، اصل حداقل تلاش و اصل حداقل فاصله. پیشنهادات ویژه و حراجی ها نیز جزو عواملی هستند که می توانند بر میزان جذب بازار تاثیر بگذارند و برنامه سفر و حرکت مشتریان را تغییر دهند. اما بدون در نظر گرفتن تنوع مشتریان در هر فروشگاه می توان گفت که این هدف و برنامه نهایی مدیر هر فروشگاه است که می تواند موقتی بودن و یا پایدار بودن پدیده جذب بازار را تعیین نماید.

طبقه بندی محصولات و خدمات به ویژه طبقه بندی کالاها به تئوری مکان های مرکزی برمی گردد. در حقیقت موضوع طبقه بندی محصولات و کالاها همیشه در بازاریابی مورد بحث بوده است. از سال ۱۹۲۳ و از ابتدای مطالعات دانشگاه هاروارد سه روش برای طبقه بندی محصولات ارائه شده است:

  • کالاهای راحتی: این نوع کالاها به صورت مداوم خریداری می شوند و برای خریدن آنها نیاز چندانی به تلاش خاصی نیست.
  • کالاهای خریدنی: برای خرید این نوع کالاها به تحقیق و بررسی اطلاعات موجود نیاز است.
  • کالاهای اختصاصی: این نوع کالاها به خاطر معروف بودن یک نام تجاری خاص خریداری می شوند.

این نوع طبقه بندی ها نشان می دهند که مشتریان برای به دست آوردن هر یک از طبقات محصول باید چه میزان تلاش انجام بدهند و چه نوع سفری را باید به آن اختصاص بدهند. همانطور که مشاهده می شود برای به دست آوردن طبقه اول و سوم از محصولات نیاز چندانی به تلاش نیست و تلاشی برای انتخاب یک نام تجاری خاص از سوی مشتری انجام نمی شود. در حالیکه مشتری برای به دست آوردن کالایی که در طبقه بندی دوم وجود دارد باید تلاش نماید و گاهی برای پیدا کردن یک نام تجاری خاص در بازار سرگردان می شود. افزایش فزاینده حرکت و سفر مشتریان برای یافتن کالاهای طبقه دوم خرده فروشان را وادار می کند که به مدل جذبی توجه کرده و تلاش بیشتری برای درک آن نمایند.

اصل حداقل تلاش که سال ها در علم روان شناسی و همچنین در رفتارشناسی حیوانات مورد استفاده فراوانی قرار گرفته است به معنی تحقیق جهت یافتن حداقل فاصله و یا زمان یک سفر است. متغیر فاصله در مطالعات فراوانی بررسی شده است اما همچنان درک آن برای بسیاری مشکل است.

اصل حداقل تلاش را می توان نتیجه وفاداری انفعالی به یک نام تجاری دانست. متخصصان بازاریابی اعتقاد دارند که وفاداری یک امر دورنی نیست و با تنوع طلبی تناقض دارد. در واقع سازمان های بزرگ با استفاده از استراتژی تمایز به دنبال این هستند که مشتریان را از پدیده تنوع طلبی دور کنند وآن ها را به وفاداری به یک نام تجاری خاص هدایت نمایند.

منبع: کتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی

مولفین: احمد روستا، کبری سبزعلی یمقانی، علی سبزعلی یمقانی

گروه کلید درحیطه بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) (ژئومارکتینگ) به تمامی سازمان ها و ارگان ها مشاوره می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*