اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی، به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد.

«تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصد» بدین معنی است که فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را به صورتی که از وسیله نقلیه آورنده کالا تخلیه شده است، در پایانه تعیین شده در بندر یا محل مقرر در مقصد، به خریدار تحویل دهد. «پایانه» هر محلی، اعم از سرپوشیده یا غیر سرپوشیده، مانند اسکله، انبار، محوطه کانتینر یا پایانه بار جاده ای، ریلی یا هوایی را شامل می شود. فروشنده مسئولیت کلیه خطر متوجه کالا در جریان آوردن و تخلیه آن در پایانه تعیین شده در بندر یا محل مقرر در مقصد را تقبل می کند.

به طرفین کاملاً توصیه می شود که پایانه یا در صورت امکان نقطه معینی را در پایانه واقع در بندر یا در محل توافق شده در مقصد، حتی الامکان به وضوح تعیین نمایند، زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا تا این نقطه به حساب فروشنده است. به فروشنده توصیه می گردد قرارداد حملی را تهیه کند که با این انتخاب دقیقاً سازگاری داشته باشد. به علاوه چنانچه طرفین قرارداد قصد دارند که فروشنده مسئولیت خطر ها و هزینه های حمل و جابه جایی کالا از پایانه تا محل دیگری را تقبل کند، در این صورت باید قاعده های «تحویل کالا در محل مقرر در مقصد» DAP یا «تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی» DDPرا به کار برد.

«تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصد» مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء، کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود بر این، فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، هیچ گونه تعهدی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*