اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد.

«تحویل کالا در محل مقرر در مقصد» بدین معنی است که فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در محل مقرر در مقصد حتی الامکان به وضوع تعیین نمایند، زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا تا این نقطه به حساب فروشنده است. به فروشنده توصیه می گردد قرارداد حملی را تهیه کند که با این انتخاب دقیقاً سازگاری داشته باشد. اگر فروشنده به موجب قرارداد در مقصد متحمل شود، حق مطالبه چنین هزینه هایی را از خریدار ندارد، مگر اینکه میان طرفین به گونه دیگری توافق شده باشد.

«تحویل کالا در محل مقرر در مقصد» مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، هیچ گونه تعهدی ندارد. چنانچه طرفین بخواهند که فروشنده کالا را برای ورود ترخیص کند، هرگونه حقوق وعوارض متعلق به ورود را بپردازد و هرگونه تشریفات گمرکی ورود را انجام دهد، اصطلاح «تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی» DDPباید مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*