اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

FREE CARRIER این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد.

“تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده” بدین معنی است که فروشنده کالا را به حمل کننده یا هر شخص تعیین شده از طرف خریدار، در محل کار خود یا محل مقرر دیگری تحویل می‏ دهد. به طرفین کاملاً توصیه می‏ شود نقطه‏ ای را در محل مقرر برای تحویل کالا تعیین کنند، زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا در این نقطه به خریدار منتقل می‏شود.

چنانچه طرفین قصد دارند که تحویل کالا در محل کار فروشنده صورت گیرد، در این صورت باید نشانی این محل کار را به عنوان محل مقرر برای تحویل، مشخص نمایند. از سوی دیگر، اگر طرفین قصد دارند که تحویل در محل دیگری انجام پذیرد، باید محل تحویل خاص متفاوتی را تعیین کنند.

“تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده” ایجاب می ‏کند که فروشنده در صورت اقتضاء، کالا را برای صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، تعهدی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*