رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک، هنگامی که تصمیمات و اقدامات رهبران در سازمان کاربردی استراتژیک دارند به کار برده می‎شوند. همچنین ممکن است به طریق زیر نیز تعریف شود:

  • رهبری استراتژیک دارای حوزه گسترده‏ تری است.
  • تاثیرات رهبری استراتژیک در بلند مدت محسوس ‏اند.
  • رهبری استراتژیک اغلب شامل تغییرات اساسی سازمانی است.

حوزه

گستردگی ‏حوزه رهبری استراتژیک به معنی تاثیرات رهبری استراتژیک بر خارج از حوزه ‏های عملیاتی و واحدهای تجاری خود رهبری و یا حتی خارج از سازمان است. این گستردگی حوزه نیازمند در نظرگرفتن سازمان به عنوان سیستمی شامل چندین بخش وابسته به یکدیگر است که در آن تصمیمات یک بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می‏ گذارد.

چارچوب زمانی

چارچوب زمانی رهبری استراتژیک نیز مانند حوزه آن گسترده ‏تر است. رهبران استراتژیک باید اهداف بلند مدت را درحالی که برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت تلاش می ‏کنند، در ذهن نگه دارند. درحدود پانصد سال قبل، رهبری نظامی ژاپن، میاموتو موساشی بیان کرده است: در استراتژی مهم است که مسائل دور را نزدیک انگارید و دیدگاهی بلند مدت به مسائل کوتاه مدت داشته باشید. نقطه‏ نظر وی، تعادل میان نگرش ‏های بلند مدت و کوتاه مدت را که وظیفه رهبر استراتژیک است، نشان می‏ دهد. در مقابل، تمام رهبران برای موثر واقع شدن به داشتن این دیدگاه نیازی ندارند. بسیاری از رهبران عملیاتی وظایف روزانه را به طور موثر مدیریت کرده و در کار کردن با مردم و تضمین دستیابی به اهداف کوتاه مدت تبحر دارند. داشتن دید بلند مدت موضوع مهمی است، اما همیشه الزامی به داشتن این دید وجود ندارد.

تغییرات سازمانی

سومین جنبه ‏ای که سبب تمایز بین رهبران عمومی و رهبران استراتژیک می شود، وجود تغییرات اساسی است. برای مثال، تاثیر استراتژیک سیستم جبران خدمات که تمام بخش ‏های سازمانی را تحت تاثیر قرار می‎دهد را در نظر بگیرید. این سیستم، ساختاری برای تعریف تفاوت در نقش ها و طیف‏ های حقوقی مناسب ایجاد کرده، معیارها و برنامه ‏های عملکردی را به اهداف استراتژیک سازمان پیوند داده و دید روشنی به کارکنان در مورد آنچه لازم است تا در مسیر ترقی یک شغل پیش بروند، می ‏دهد. تیم منابع انسانی که این سیستم را طراحی و اجرا کرده است، آن ‏را جایگزین سیستمی کرده است که در آن دید مشترکی از حقوق و مزایای مناسب برای نقش، معیارهای ارتقا، برنامه‏ های شغلی و به کارگیری حقیقی رهبری استراتژیک، وجود نداشته است.

رهبری موثر، الزاماً موجب تغییرات اساسی در سازمان نمی‏ شود. رهبری یک تیم برای انجام وظایف تکراری مانند اتمام کتابچه های میان دوره ای در سازمان، نمونه ‏ای از رهبری موثر است که درآن تغییرات اساسی ایجاد نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*