اثر بخشی تصمیم گیری گروهی در سازمان

اثر بخشی تصمیم گیری گروهی در سازمان

در سال های اخیر سازمان ها در تصمیم گیری های پر اهمیت کاری هرچه بیشتر و بیشتر به تصمیم گیری های گروهی روی آورده اند. بخشی از این اقدام از این عقیده سرچشمه می گیرد که تصمیم گیری های گروهی ذاتاً برتر از تصمیم گیری های فردی هستند. با وصف این، در حالی که تصمیم گیری گروهی از جنبه های مثبتی برخوردار است، نقاط ضعف خود را هم دارد. مسأله اصلی در موقعیت فعلی تنها درک این نیست که تصمیم های اتخاذ شده چگونه توسط گروه می تواند اثربخش تر از تصمیم های اتخاذ شده توسط افراد باشد، بلکه علاوه بر آن درک این مسأله است که تصمیم گیری گروهی چه زمانی برتر است.

امتیاز اصلی تصمیم گیری گروهی در آن است که از دانش و تجربه بیشتری برای تصمیم گیری برخوردار است. اما آیا گروه عملاً بهتر از افراد تصمیم می گیرد؟ نتایج تحقیقات نشان داده اند که به طور متوسط تصمیم گیری گروهی از تصمیم گیری فردی بهتر است. یک گروه متوسط در مقایسه با فرد متوسط تصمیم بهتری می گیرد. با وصف این بعضی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که بهترین فرد تصمیم گیرنده یعنی کسی که از تمام اطلاعات لازم برای یک تصمیم گیری دارای کیفیت بالا برخوردار است می تواند به همان خوبی گروه و حتی بهتر از گروه تصمیم بگیرد. در شرایط دیگر گروه ممکن است به نتیجه ای برسد که از تصمیم بهترین تصمیم گیرنده درون یک گروه هم بهتر باشد. علاوه بر این اعضای خاص، مانند رهبر گروه یا فرد مورد احترامی در گروه ممکن است از چنان نفوذی برخوردار باشد که در تصمیم گیری یا حتی در تغییر جهت عملکرد گروه برای اخذ یک تصمیم خاص تأثیر بگذارد. اگر این فرد با نفوذ از دانش کافی برخوردار نباشد و یا درباره شیوه های جانشین کاملاً در جریان قرار نگرفته باشد ممکن است گروه را به اتخاذ تصمیمی ضعیف هدایت کند. علاوه بر این دیدیم که تصمیم گیری گروهی از تصمیم گیری فردی کندتر است که در شرایط حاد و فوری می تواند مشکل آفرین باشد. با وصف این، اگر مسأله پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است به طوری که برای رسیدن به تصمیم نهایی باید از مراحل متفاوتی عبور کرد، گروه ممکن است سریع تر از فرد بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند، چرا که جنبه های مختلف مشکل می تواند بین اعضای گروه تقسیم شود. شاید محکمترین استدلال در حمایت از تصمیم گروهی این است که به رضایت بیشتر اعضا و مسئولیت و تعهد بیشتر نسبت به کار گروهی منجر می گردد تا تصمیم گیری فردی. به طور خلاصه، اگر چه تصمیم گیری گروهی محدودیت های خاص خود را دارد، اما در مقایسه با تصمیم گیری فردی بخصوص در بهبود کیفیت تصمیم گیری و افزایش تعهد نسبت به تصمیماتی که اتخاذ می شود از مزیت های گوناگونی برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*