تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغات

اثر بخشی در هرعملی تعریف خاص خود را دارد، ولی در تبلیغات و به ویژه در تبلیغات بازرگانی اثر بخشی به عکس العمل هایی گفته می شود که سود آوری را به همراه می آورد. متغیر و عوامل مختلفی موجب اثر بخشی می شوند. اثر بخشی به عوامل و متغیر های بسیاری بستگی دارد. در تبلیغات تلویزیونی، فراوانی و در دسترس بودن از عوامل اثر بخشی تبلیغات است و در تبلیغات بیلبوردی جذابیت،بزرگی و سادگی می تواند از عوامل و متغیر های اثر بخشی در تبلیغات باشد. اثر بخشی در مخاطبان تبلیغاتی را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد:

  • اثر بخشی روحی
  • اثر بخشی روانی
  • اثر بخشی جسمی
  • اثر بخشی رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*