کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری

رضایت شغلی روی کیفیت زندگی کاری کارمندان تأثیر عمده ای دارد. برای مثال، کارگری که احساس رضایت شغلی عمیقی دارد و از پریشانی کمتری رنج می برد و آماده است تا از کیفیت زندگی کاری بالایی برخوردار باشد. از طرف دیگر، کارمندی که احساس رضایت کمتری دارد و فشار زیادی را در کار تحمل می کند، معمولاً از کیفیت زندگی کاری پایینی برخوردار است. روان شناسان صنعتی/سازمانی، مدیران حرفه ای، تصمیم گران سازمانی و دولت روز به روز بیشتر به مقوله کیفیت زندگی کاری کارگران اهمیت می دهند. کیفیت زندگی کاری توسط پاداش ها و بن هایی تعیین می شود که کارگران بر مبنای امکان مشارکت و پیشرفت خود در سازمان، بر مبنای رعایت ایمنی شغل، بر مبنای نوع کار، بر مبنای خصوصیت های سازمانی و بالاخره بر مبنای کیفیت روابط متقابل در بین اعضا گوناگون سازمانی دریافت می‌کنند. اخیراً، تحقیقات انجام گرفته درباره رضایت کارمندی از حوزه تنگ و محدود تنها کار تجاوز کرده درباره روابط بین رضایت کار و رضایت عام و جامع زندگی، بهداشت عمومی و سلامت و بهزیستی به جستجو و تحقیق می پردازد.

در دهه ۱۹۷۰، جنبش کیفیت زندگی کاری در ایالات متحده آغاز شد که سه هدف به هم پیوسته را دنبال می کرد. (۱)دستیابی به کیفیت زندگی کاری از طریق مقایسه و مقابله کیفیت جاری هم با آنچه که در گذشته وجود داشته و هم آنچه که در سایر کشورهای صنعتی وجود دارد.(۲) ایجاد شیوه های معطوف به بهبود کیفیت زندگی تمامی کارگران.(۳) حفظ بالاترین میزان بهره وری و کارایی سازمان از طریق بیشترین مشارکت کارگران در فرایندهای سازمانی. شواهد موجود نشان می دهد که افزایش کیفیت زندگی کاری می تواند به نتایج مثبت سازمانی مانند افزایش بهره وری و کیفیت و کاهش غیبت و جابه جایی کارگری منجر گردد.

لاور معتقد است که ساده ترین روش ها برای سازمان ها تا بتوانند به شاخص هایی درباره کیفیت زندگی کاری دست پیدا کنند عبارتند از: سنجش غیبت از کار، جابجایی کارگری، نرخ حوادث صنعتی، سطح رضایت شغلی و پولی که برای کارآموزی و پیشرفت کارمندان هزینه می شود. این متغیر ها، تصور می شود همه با کیفیت زندگی کاری ارتباط دارند. بدون توجه به اینکه کیفیت زندگی کاری چگونه مفهوم سازی و اندازه گیری می شود، خود یک مفهوم پر اهمیت سازمانی است و احتمالاً همینطور پر اهمیت باقی خواهد ماند.

 گروه کلید به تمامی افراد و سازمان های مختلف مشاوره شغلی، مشاوره کاری، استعدادیابی می دهد پس با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.