100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک جملات کوتاه بخش چهارم از پنج بخش (بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راستگویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت و بخش پنجم: نظم) ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شجاعت شرح می دهیم که شامل ۲۰ جمله ی کوتاه است و در اینجا ۵ جمله ارائه می‌شود.

(۱)

Abraham Lincoln did not go to

Gettysburg having commissioned a poll to

find out what would sell in Gettysburg.

There were no people with percentages

for him, cautioning him about this group

or that group or what they found in exit

polls a year earlier. When will we have

the courage of Lincoln?

«آبراهام لینکولن» به دنبال رأی عمومی مردم «گتیسبرگ» به آن جا نرفت و آماری نیز در اختیار نداشت که در مورد گروه‌ها به او هشدار بدهد یا رأی‌های سال قبل را به او نشان دهد. «ما» چه زمانی به شجاعت لینکولن دست خواهیم یافت؟

(۲)

You’ve got to jump off cliffs all the time

and build your wings on the way down.

باید همیشه از پرتگاه‌ها بپرید و برای نیل به موفقیت، خود را برای مقابله با مشکلات آماده کنید.

(۳)

The trouble is, if you don’t risk

anything, you risk even more.

تنها مشکل این است که اگر هیچ ریسکی نکنید، در واقع بزرگ‌ترین ریسک را کرده‌اید.

(۴)

In matters of style, swim with the

current; in matters of principle, stand

like a rock.

از نظر روش، همراه با جریان رودخانه شنا کن اما از دیدگاه قاعده و اصول مثل یک کوه مستحکم باش.

(۵)

Not the cry, but the flight of the wild

duck, leads the flock to fly and follow.

«پرواز» مرغابی وحشی، گروه همراهش را راهنمایی و هدایت می‌کند، نه فریادش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*