حیطه های کاری روانشناسی صنعتی و سازمانی

حیطه های کاری روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسان صنعتی/ سازمانی در موسسه‌های بسیار گوناگون فعالیت دارند و کارهای بسیار مختلفی را انجام می‌دهند. ما غالباً روانشناسان صنعتی/ سازمانی را به دوگروه تقسیم می‌کنیم،گروه اول آنهایی هستند که به کار عملی می‌پردازند، و گروه دوم کارهای تحقیقی انجام می‌دهند. فعالیتهای عملی شامل استفاده از اصول روان‌شناختی برای حل مشکلات دنیای‏ واقعی‏ است، مثل مشکلات استرس ناشی از کار شدید یا عملکرد شغلی ضعیف. دررشته روانشناسی‏ صنعتی/ سازمانی، تحقیق وکار عملی، هردو به یک اندازه مهم هستند. یکی از هدف‌های عینی روان شناسی ‏صنعتی/ سازمانی، کمک به سازمان ها برای عملکرد اثربخش ‏تر است. بسیاری از روان شناسانی که در موسسه‌های تحقیقاتی فعالیت دارند، درگیر کار عملی می‌شوند و تعدادی از روان‌شناسانی که به کار عملی می‌پردازند، گاهی پژوهش‌هایی انجام می‌دهند. بسیاری از نهادهای پژوهشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی‏ هستند که ‏در آنها، روان شناسان صنعتی/ سازمانی درجایگاه استادان قرار گرفته‌‌اند. محل کارهای عملی شامل موسسه‌‌های مشاوره، دولت، ارتش و شرکت‌های خصوصی است. بسیاری از فعالیت‌های روانشناسان صنعتی/ سازمانی شاغل در کار عملی، مشابه فعالیتهای همکاران دانشگاهی آنهاست ازجمله اجرای تحقیق و تدریس در کلاسهای دانشکده‌ها. باوجود این، کار اصلی آنها متمرکز بر استفاده از اصول و یافته‌های تحقیقی این رشته برای اجرای وظایف شغلی خود است. فهرست زیر نشان دهنده فعالیت هایی است که این روانشناسان انجام می‌دهند:

۱)تحلیل ماهیت شغل (تحلیل‌های شغلی) ۲) اجرای کار تحلیلی برای تعیین راه حل یک مشکل سازمانی ۳) اجرای کار پژوهشی درمورد احساسات و عقاید کارکنان ۴) طراحی نظام ارزیابی عملکرد ۵) طراحی نظام گزینش کارمند ۶) طراحی برنامه‏ آموزش ضمن خدمت ۷) اجرای آزمون‌های روان‌شنا‌ختی ۸) ارزیابی میزان اثربخشی یک فعالیت یا کارآموزی، مثل برنامه آموزش ضمن خدمت ۹) ایجاد یک تغییر سازمانی، مثل نظام جدید پاداش برای کارکنانی که عملکرد خوبی داشته‌اند.

اکثرتلاشهای روانشناسان صنعتی/ سازمانی مستقیماً به ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان‌ها مربوط می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*