100 اصل رهبری برای همه زمان ها- دوراندیشی و احتیاط یک رهبر (بخش سوم)

100 اصل رهبری برای همه زمان ها- دوراندیشی و احتیاط یک رهبر (بخش سوم)

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می دهیم.

(۶)

Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.

به جایی که جاده تو را می برد، نرو؛ بلکه به جایی برو که هیچ جاده ای نیست و خودت جای پایی به جا بگذار.

(۷)

Forethought and prudence are the proper qualities of a leader.

دوراندیشی و احتیاط، خصوصیات شایسته ی یک رهبر است.

(۸)

A true leader always keeps an element of surprise up his sleeve, which others can not grasp but which keeps his public excited and breathless.

یک رهبر واقعی، همیشه یک عنصر غافل گیرکننده در آستینش دارد که دیگران نمی توانند متوجه آن باشند؛ اما همگان را مشتاق و هیجان زده می کند.

(۹)

Those who know how to win are more numerous than those who know how to make proper use of their victories.

تعداد کسانی که می دانند چه طور پیروز شوند، بیش از کسانی است که می دانند چگونه از پیروزی های خود به خوبی استفاده کنند.

(۱۰)

If a man does not know to what port he is steering, no wind is favorable to him.

اگر کسی نداند که قایقش به سوی چه بندری می رود، هیچ بادی موافق او نمی ورزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*