چگونه با سرمایه کم کسب و کار راه بیاندازیم؟

راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم، بسیار چالش برانگیز و مشکل است، اما این کار شدنی است. یک کارآفرین معمولاً طاقت و صبر ندارد و سعی می کنند ایده کسب و کار خود را حتی بدون فراهم شدن امکانات مورد نیاز، پیش ببرد. اما واقعیت این است که بدون سرمایه، کار شما تمام است، حتی اگر کسب و کارتان سودآور باشد. حال اگر می خواهید با سرمایه کم شروع کنید، باید با دقت برنامه ریزی کرده تا کارتان را درست پیش ببرید.