بازاریابی موفق همان ژئومارکتینگ است.

در این ویدئو شما با مفهوم ژئومارکتینگ و کاربردهای آن در کسب و کارها و سازمان های بزرگ و کوچک آشنا می شوید.