موفقیت در بازار فروش

موفقیت در بازار فروش

مهارت های حیاتی: پرسش، گوش دادن، تثبیت موقعیت و بررسی را در واقع می توان رموز و فوت و فن کار قلمداد کرد. اما مهارت برقراری ارتباط را که شامل ایجاد حس تفاهم و همدردی با مشتری می شود می توان روش احساسی پیشبرد کار دانست. ایجاد حس تفاهم، اغلب رابطه‌ی تنگاتنگی با مشتری در اولین برخورد دارد. اما افزون بر این در بسیاری از مواقع، روش های بسیار اثربخش دیگری نیز وجود دارند که در طول زمان مذاکره، به ایجاد این روابط، کمک شایانی می نمایند. موفقیت بسیاری از کارشناسان فروش در بازار، فقط به این خاطر است که «مردم دوست دارند.» ایجاد حس تفاهم با همه ی اهمیت خود، تنها بخشی را از فرآیند برقراری ارتباط با مشتری تشکیل می دهد. حس تفاهم به معنای «وست داشتن مردم» و بخش گپ و گفتارهای مختصر در زمان برقراری ارتباط است. بسیاری از کارشناسان فروش که در زمینه ی ایجاد حس تفاهم، بسیار خوب عمل می کنند، توانایی خود را در برقراری ارتباط با مشتری به این بخش محدود می سازند. آنها امتیازات استفاده از تصدیق و تشکر و یکدلی را با مشتری در طول یک گفتگو، از نظر دور نمی کنند. اگر بیان اولین جملات از سوی شما همراه با حس همدردی واقعی باشد، مشتری ها پاسخ های شما را خیلی بهتر خواهند پذیرفت. همدردی باید خالصانه صورت گیرد. در اینجا به تدابیری اشاره می شود که می تواند در وسعت بخشیدن به مهارت های ارتباطی، شما را یاری کند:

تشکر، تشکر، تشکر: به صورت شفاهی تأیید و تاکید کنید که صدای مشتری و نظر او را شنیده اید.

ابراز همدردی: زمانی که مشتری های شما آشفته، مضطرب یا ناراحت هستند، همدردی خالصانه خود را به آنها اظهار نمایید.

حس تفاهم: با یک آمادگی قبلی، مهارت های خود را در ایجاد حس تفاهم و رابطه ی نزدیک با مشتری بسط دهید. حس تفاهم اولین گام در بنا نهادن یک ارتباط دوسویه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*