شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

نیروهای انسانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور دارند و یکی از ارکان مهم هر سازمانی به شمار می آیند؛ به طوری که همواره مورد تأکید صاحبنظران مدیریت منابع انسانی بوده اند. در این راستا، کار در سازمان‌هایی که کارکنان آنها مجبور به انجام امور طاقت فرسا، پرمسؤولیت و دریافت‌های اندک هستند، نیازمند توجه به مفاهیمی همچون حمایت اجتماعی می باشد. در حقیقت، حمایت اجتماعی عبارت است از محتوای کارکردی روابط که می توان آن را در چهار گروه از رفتارهای حمایتی قرار داد: پشتیبانی عاطفی شامل احساس همدردی، دوست داشتن، اعتماد و توجه که رابطه‌ای قوی با سلامتی دارد، حمایت مادی شامل کمک مادی و خدماتی به شخص نیازمند، حمایت اطلاعاتی مشتمل بر توصیه ها، پیشنهادات و اطلاعاتی که شخص از آن در رویارویی با مشکلات استفاده می کند. حمایت اجتماعی قوی از کارکنان در محیط کار، کارکنان راضی تر و با علاقه مندی بیشتر پرورش می دهد که این امر آنها را نسبت به سازمان وفادارتر و متعهدتر می‌نماید، به گونه ای که حتی در صورت نامطلوب بودن سایر شرایط، به کار خود ادامه خواهند داد. در مقابل، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی در محیط کار، موجب جدایی و دوریگزینی کارکنان از یکدیگر می گردد. از سوی دیگر در محیط رقابتی و پویای امروز، سازمان ها مجبورند در جهت پاسخ به فشارهای محیطی منعطف تر و خلاق تر عمل نمایند. درنتیجه این فرآیندها ماهیت مشاغل نسبت به گذشته تغییر یافته و چشم اندار فرد از مسیر شغلی و پیشرفتش نیز متحول شده است؛ بدین معنی که افراد باید کمتر به سرپرستان و کارفرمایان وابسته باشند و مسئولیت بیشتری در محیط کار بپذیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد حمایت اجتماعی بر تکیه گاه مسیر شغلی وظیفه ای/ فنی، استقلال، امنیت، کارآفرینی، تعلق به یک هدف، و درنهایت سبک زندگی، تاثیر دارد. لذا در این راستا پیشنهاد می‌شود که در دنیای پویای امروز سازمان ها نیز باید در بدو استخدام افراد تکیه گاه مسیر شغلی اصلی آن ها بشناسند و شغل متناسب با آن را به افراد واگذار کنند. همچنین مشخص شد که تکیه گاه های مسیر شغلی افراد با افزایش سن و سابقه خدمت افزایش می یابد افراد و سازمان ها باید هر چند سال یک‌بار آزمون مجدد تعیین تکیه‌گاه مسیر شغلی را انجام دهند و در صورت تغییر آن برای هماهنگ کردن آن با شغل بکوشند. سازمان هایی که خود نیروی انسانی مورد نیاز را پرورش می دهند باید به این نکته توجه داشته باشند که افرادی را که برای شغل خاصی پرورش می دهند حتماً از لخاظ تکیه گاه اصلی مسیر شغلی مورد آزمون قرار دهند تا با مشکلات ناشی از عدم همخوانی شغل و تکیه گاه روبرو نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*