تاثیر مصرف مواد مخدر روی کار

تاثیر مصرف مواد مخدر روی کار

تاثیر رفتاری مصرف مواد مخدر روی شغل، بسته به نوع مواد مورد مصرف تغییر می کند. معمولاً به هر حال، مصرف کننده جدید، تغییرات رفتاری از خود نشان می دهد. بی توجهی به ظاهر، بهداشت شخصی و لباس، و در بعضی رو آوردن به عینک تیره. هیجان های احساسی در همه مشترک است همراه با گرایش به پول قرض گرفتن. همچنین احتمال اشکال در تشخیص و عکس العمل، کندی در حرکت، گشادی مردمک چشم، چشمان قرمز، و در حالات حاد، جای سوزن روی بازوها و هرجای دیگر بدن.

این تغییرات رفتاری عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به تاخیر و غیبت از کار، خرابی در کیفیت کار، و افزایش حوادث می شود. مصرف کنندگان مواد مخدر غیبت های استعلاجی زیاد دارند و بیشتر در معرض قرار گرفتن در لیست کارگرانی قرار می گیرند که باید جریمه شوند.

در شغل های پرخطر مانند ساختمان و حمل و نقل، معتادان، مثل الکلی ها می توانند تهدیدی برای جامعه باشند. طرفداران جلوگیری از مصرف مواد مخدر در هنگام کار اظهار می دارند که بهترین دلیل برای آزمایش اجباری مواد مخدر، ایمنی عمومی است. ما حق داریم توقع داشته باشیم رانندگان اتوبوس ها، قطارها و خلبان هواپیما قدرت تشخیص شان را در اثر مواد مخدر از دست نداده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*