برندسازی اسلامی

برندسازی اسلامی

برای ورود به بازار حلال، شرکت باید راهبردهای اسلامی سازی برند بر اساس اطلاعات کسب شده از بازار اسلامی شامل مشتریان، رقبا و محیط تجاری اتخاذ کنند. با چنین اطلاعاتی، شرکت ها می‏توانند ارزش‏ ها، هنجارها، روش‏ ها و ساختار سازمانی خود را بیش از پیش توسعه دهند تا بتوانند از نوپا بودن بازار اسلامی استفاده ی بهینه ببرند.

شرکتی که مشتاق است مشتریان مسلمان را هدف‌‌گیری کند به راهبردهای متفاوتی با راهبردهای مورد استفاده برای هدف‌‌گیری مشتریان سنتی نیاز دارند. راهبردهای بازاریابی این شرکت‌ها باید در راستای ارزش‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های اسلامی باشند. اما پژوهش‌ها در این زمینه تاکنون بسیار متمرکز و محدود به درک تصمیم ‏های بازاریابی مبتنی بر ایدئولوژی‌ها و اصول غربی بوده است. به گفته‏ ی پل تمپرال (۲۰۰۸)، متخصص برندسازی اسلامی، تا به امروز، پژوهش‌های رسمی اندکی درباره‏ی مسائل برندسازی مرتبط با خدمات دهی به این بازارها انجام گرفته است، بازارهایی که فرصت تجاری چشمگیری در اختیار بسیاری از مالکان و توسعه دهندگان برند قرار می‌دهد.

اسلام، فرهنگی برجسته خلق می کند، زیرا شیوه‌ای برای زندگی هم در سطح سازمانی و هم در سطح فردی ارائه می‌دهد. لذا چالش‌های تجارت در کشورهای اسلامی از این واقعیت ناشی می‌شوند که مسلمانان مجموعه ارزش‌ها و اعتقادات متفاوتی دارند که رفتار آنان را در موقعیت‌های تجاری و غیر تجاری تعیین می‌کند. اهمیت این مجموعه ارزش‌ها در تجارت فقط به تازگی مورد توجه بازاریابان جهانی قرار گرفته است. با تشخیص فرصت‌های چشمگیر در این بازار، شرکت‌های چند ملیتی غیر مسلمان مثل تسکو، مک‌ دونالد و نستله به همراه بسیاری شرکت‌های دیگر، دامنه‌ی فعالیت‌های اسلامی خود را به شدت گسترش داده‌اند. برآورد می شود که این شرکت‌ها نود درصد بازار جهانی حلال را در اختیار دارند. این شرکت‌ها و بسیاری شرکت‌های اصلی دیگر دارند برنامه‌ریزی‌های مهمی انجام می‌دهند که به ویژه برای مشتریان مسلمان طراحی می‌شوند.

درک مشتری مسلمان ایجاب می کند که استراتژی جهت‌گیری بازارمحور این شرکت‌ها متفاوت ارزیابی و به کار گرفته شود، بخش‌های متفاوت مشتریان رویکردهای متفاوتی را می‌طلبند. دستیابی به آمیخته‌ی بازاریابی استاندارد هنگام به کارگیری یک راهبرد بازاریابی در یک بازار بین‌المللی دشوار است، و در واقع اظهار شده که استانداردسازی فقط در بازارهای همگون مؤثر است در حالی که بازارهای غیر همگون، یعنی بازارهای اسلامی یا غربی، راهبردهای تطبیق داده شده و بومی شده مورد نیاز هستند. نستله در یکی از پاسخ‌های طرح شده در بخش سؤالات متداول پایگاه اینترنتی خود چنین می گوید:

نستله فعالیت‌های ملی خود را ترغیب می کند تا برای ادای احترام به عادات و سلیقه‌های بومی، منطقه ای و ملی، زمینه های فرهنگی و مذهبی مشتریان، و همچنین قدرت خرید آنان، محصولات را مطابق آن منطقه تولید کنند. گرچه تمامی محصولات باید با الزامات کیفی ما همخوانی داشته باشند، اما از لحاظ ترکیب، دستور تهیه، بسته ‌بندی و برندسازی تفاوت های اساسی با هم دارند.

Comments are closed.