روان شناسی صنعتی و سازمانی - ابراهام.کورمن

روان شناسی صنعتی و سازمانی - ابراهام.کورمن

روان شناسی صنعتی و سازمانی

نویسنده: ابراهام.کورمن

ترجمه: حسین شکر کن 

انتشارات: رشد

رشته از روانشناسی که در گذشته های دور، تنها معدودی از روانشناسان یا مدیران سازمان ها در غرب با نام آن آشنا بودند، اکنون به صورت یکی از مهم ترین تخصص های کاربردی در روانشناسی درآمده و بهره گیری از مفاهیم و یافته های آن، فراگیر شده است. بر این اساس، مشاهده می شود که قلمرو روانشناسی صنعتی/سازمانی بسیار وسیع و در عین حال، متنوع است و دامنه ی آن وسیع می باشد. این کتاب شامل ۱۵ فصل می باشد که به طور جامعی مباحث مربوط به این علم را مطرح نموده است.

روان شناسی صنعتی و سازمانی - ابراهام.کورمن

روان شناسی صنعتی و سازمانی – ابراهام.کورمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*