فرهنگ واژگان برند

فرهنگ واژگان برند

سنجش مخاطب: بررسی عادات مصرف کنندگان در تماشا کردن، مطالعه، گوش دادن واستفاده از رسانه‌های جمعی است. همچنین سنجش مخاطب، روندهای استفاده از رسانه‌ها را پیگیری می‌کند. این عمل همیشه و یا در فاصله‌های زمانی مشخص رخ می‌دهد. بینش‌ها و اطلاعات به دست آمده، پیش از این بر پیگیری رفتار مصرف کننده مبتنی شده بود، اما اکنون شامل نظارت بر رضایت مصرف کننده است. هدف از سنجش مخاطب، تعیین نگرش‌ها و تطبیق محصولات و خدمات بر طبق آنها می‌باشد.

بازرسی: بازرسی به مفهوم بررسی جامع، سیستماتیک، مستقل و دوره ای عملکرد سازمان است. بازرسی نام تجاری به ویژه به عملکرد، ارتباطات بیرونی و درونی سازمان، تجربه ی مشتری و غیره رسیدگی می کند. همچنین نتیجه های بازرسی، شکاف های عملیاتی، مزایای رقبا و فرصت های بازار را شناسایی می کند. بازرسی، آمیزه ای از هنر و علم است که داده های قابل سنجش (کمی) و کیفی مبتنی بر استراتژی های کسب و کارو نام تجاری را به کار می گیرد.

آگاهی: آگاهی یعنی میزان دانش مصرف کننده درباره ی یک نام تجاری خاص. هر دو تکنیک تحقیق کمی و کیفی برای تعیین توانایی مصرف کننده در مقابل نام های تجاری رقبا استفاده می شوند. آگاهی از نام تجاری یک معیارعمومی برای اثربخشی ارتباطات بازاریابی است. آگاهی بدون کمک، بی اختیار و خودانگیخته صورت می‌گیرد؛ در حالی که آگاهی با کمک یا ترغیب زمانی شکل می گیرد که یک نام تجاری از میان دیگر نام های تجاری فهرست و مشخص شده، شناسایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*