فرهنگ واژگان برند

فرهنگ واژگان برند

حقایق نام تجاری: طبق گفته ی بین اندکمپانی، ۸۰ درصد شرکت ها معتقدند که آنها یک تجربه ی عالی به مشتری ارائه می‌دهند، اما فقط ۸ درصد مشتریان این گفته را تأیید می کنند.

  دارایی: چیزی که ارزش استناد و پتانسیل درآمدزایی را برای مالک آن دارد. سه نوع دارایی وجود دارد: دارایی جاری، ثابت و نامشهود.

تداعی‌ها: احساسات مثبت و منفی و اعتقادها و دانشی که مصرف کنندگان درباره ی نام تجاری دارند؛ خواه آن را بخرند یا نخرند. این تداعی ها از رهگذر رسانه های جمعی، تبلیغات دهان به دهان، مصرف آزمایشی و یا مصرف تکراری شکل می گیرند. نوع مثبت تداعی، توانایی نفوذ بر آنچه مردم انجام می دهند، دارد و می تواند با گذشت زمان ضعیف تر یا قوی تر شود. در حالی که نوع منفی آن بسیار برای شرکت مضر است و در صورتی که ریشه گرفته باشد، غلبه بر آن دشوار است.

نگرش: یک ارزیابی با دوام وماندنی، اما کلی از یک موضوع است. نگرش ها ممکن است نام های تجاری، محصولات، خدمات، تشکیلات، تبلیغات، نوآوری ها، ایده ها، مسایل، فعالیت ها، عقاید، و اشخاص را در برگیرد. نگرش ها توسط نوع شنیده های مصرف کنندگان و نوع تجربه ی واقعی آنان شکل می گیرند.

ویژگی‌ها، صفات: ویژگی ها، خصوصیات شرکت، محصول یا خدمت هستند آنها می توانند مثبت یا منفی و نیز کارکردی (آنچه یک محصول انجام می دهد) یا احساسی (چگونه احساسی به شخص می دهد) باشند. ویژگی ها، قابل اندازه گیری‌اند می توانند با ویزگی های رقبای مهم مقایسه شوند. اگر ویژگی ها خصوصیات یک نام تجاری هستند، پس مزایا (آنچه نام تجاری برای یک مشتری انجام می دهد) دلیل اهمیت ویژگی های خاص هستند. بیشتر بررسی های بازار بر درک مهم ترین و قوی ترین ویژگی های محصول، خدمت یا نام تجاری متمرکز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*