بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد كاركنان سازمان

بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد كاركنان سازمان

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می‌شود و سازمان‌ها هر چه بیشتر چندملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع‌تر می‌شوند، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارت‌هایی داشته باشند تا به صورت مؤثر با چالش‌ها و مقتضیات یک جامعه‌ی جهانی روبرو شوند. نتیجه‌ی محیط‌های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزش‌ها، فرضیات و خواسته‌ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزش‌ها و فرضیات خودشان است. ازآنجا که تعامل مؤثر با دیگران مهمترین بخش شغل یک مدیر است وکارکنان ومشتریان همواره پیشینه‌های فرهنگی متفاوتی را با خود به سازمان می آورند،که با رفتار و منش افراد عجین گردیده است. در چنین وضعیتی مدیر نمی‌تواند بی تفاوت نسبت به این فرهنگ‌ها، فرهنگ خود یا سازمان را حاکم کند. بنابراین یکی از مفاهیم مهمی که برای سازگاری با فرهنگ‌های دیگر بایستی مورد توجه قرار گیرد هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار نزدیکی با محیط‌های کاری متنوع دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه می‌دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می‌کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می‌دهند،در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش داده و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین هوش فرهنگی و مولفه های آن و عملکرد کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش آشکار نمود که عامل رفتاری کارکنان بیشترین تاثیر را بر هوش فرهنگی آنها دارد، در این راستا بهره‌مندی و بهره‌گیری از راهبردهای رفتاری دربین کارکنان توصیه و تاکید می‌شود. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش هوش فرهنگی و بالا رفتن عملکرد شغلی کارکنان می‌توان با برگزاری کارگاه‌های آموزش و مشاوره‌های فردی و گروهی توسط افراد متخصص در رشته مدیریت و روان‌شناسی و مشاوره شغلی آموزشی و مهارت‌های لازم به کارکنان ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*