برندسازی اسلامی

برندسازی اسلامی

ممکن است توصیف اسلامی درباره‌ی تمام محصولات برخاسته از کشورهای اسلامی از نظر جغرافیایی یا سیاسی پذیرفته باشد، اما اگر این محصولات مطابق شریعت نباشند این کار از نظر مذهبی پذیرفته نیست زیرا محصول غیر شرعی را نمی‌توان اسلامی تلقی کرد. از آن‌جا که برندها وابستگی عمیقی با احساسات دارند و وقتی پای مذهب به میان می‌آید این وابستگی بیشتر هم می‌شود، چنین تمایزی برای شرکت‌هایی که قصد نزدیک شدن به مشتریان در بازارهای اسلامی تحت شعار مذهبی دارند ضروری می نماید.

درباره‏ ی دو نوع اول برندسازی، یعنی برندهای اسلامی به واسطه ی دین و برندهای اسلامی به واسطه‌ی کشور مبدأ، کماکان سردرگمی درباره‌ی تفاوت زمینه‌ها به جای یکدیگر به کار می‌روند. تنها در همین اواخر بود که بین این دو تمایز قایل شدند تا برندسازی اسلامی بتواند پتانسیل خود را محقق کند. برای نمونه ترکیه کشوری اسلامی است. با این حال بنا بر آمار سازمان بین المللی انگور و شراب مجموع تولید شراب این کشور در ۲۰۰۵ بالغ بر رقم عظیم ۲۸ هزار و هفتصد لیتر می‌شد. هر تاجری با حداقل دانش درباره‌ی اسلام می داند که شراب در اسلام حرام و به شدت محکوم شده است؛ و چیزی تحت عنوان شراب اسلامی یا حلال وجود ندارد. حتی برند باربیکن نیز آبجوی غیر الکلی خود را در بازار اسلامی نه با این عنوان که با نام نوشیدنی مالت تبلیغ می‌کند که در جهان اسلام بسیاری چنین تصور می کنند که برای کلیه‌ها مفید است. لذا تحمیل برند شراب ترکیه به صورت محصولی اسلامی، حتی با نظر داشتن این که ۹۸ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند، توجیه چندانی ندارد. محصولی را که ماهیت حرام دارد نمی‌توان از طریق اجرای فرآیندهایی، اسلامی یا حلال کرد. اسلام فقط محصولات سالمی را تأیید می‌کند که «از مزرعه تا سر سفره» سالم پرورش یافته، سالم تهیه شده و سالم انتقال یافته‌اند. در نظر مشتریان مسلمان، خوک و الکل و مشتقات آن‌ها از اساس سالم نیستند.

شرکت‌های چند ملیتی باید فرا بگیرند بین این دو تمایز قایل شوند تا ارتباط مؤثرتری با بازارهای اسلامی بالقوه برقرار کنند.

در کل، ورود به این بازارها دو شرط دارد: عرضه‌ی محصولات مطابق شریعت، و تغییر مکان به بازارهای اسلامی. برآوردن این شروط موفقیت را تضمین نمی کند اما بخت شرکت‌های چند ملیتی را برای موفق‌شدن افزایش چشمگیری می‌دهد. بنابراین تغییر مکان در صورت بی‌توجهی به شرط اصلی مطابق شریعت بودن، این شرکت‌ها را در تلاش‌هایشان برای برندسازی خود تحت عنوان برند اسلامی به هیچ جایی نمی‌رساند.

Comments are closed.