Company Valuation

Company Valuation

مشاغل مختلف دارای مقدار و میزان متفاوتی از اهمیت و ارزش برای سازمان ها هستند. بعضی از مشاغل مثل، ریاست شرکت یا سازمان، دارای اهمیت حیاتی بوده و بالاترین حقوق و مزایا را در یک سازمان دریافت می دارند، مشاغل دیگری هستند که اهمیت کمتری برای موفقیت سازمان دارند و از اینرو حقوق و مزایای کمتری هم دریافت می کنند. ارزشیابی شغل روشی است برای تعیین اهمیت و ارزش نسبی مشاغل در سازمان ها که به نوبه خود در تعیین سطوح جبران خدمت مزایا کمک می کند. یک تحلیل بسیار عالی از جبران خدمت براساس دیدگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی به وسیله گروه رت و میکوویچ (۱۹۹۲) ارائه شده است. این بخش به سادگی، یک مؤلفه از فرایند جبران را بررسی می کند: یعنی، ارزشیابی شغل.

سازمان هایی که امید به جذب و نگهداری کارکنان شایسته و توانا دارند مجبور به پرداخت دستمزد و حقوق های رقابتی هستند. اگر دستمزدها بسیار کم باشد، افراد توانا شغل بهتری از لحاظ دستمزد در جای دیگر بدست می آورند. همچنین اگر دستمزد بسیار زیاد باشد سازمان دستمزد بیشتری از حد لزوم به کارکنان پرداخته است. بنابراین سازمان می تواند تعیین کند که چه میزان دستمزد، عادلانه و به حق است؟ اساساً دو اقدام متفاوت مورد لزوم است. یکی مشخص کردن انصاف بیرونی. انصاف به معنی عدالت است، بنابراین انصاف بیرونی. یعنی پرداخت دستمزدی عادلانه در مقایسه با آنچه که کارکنان سازمان های دیگر دریافت می کنند. یک زمینه یابی درمورد دستمزد (یعنی اینکه، زمینه یابی آشکار سازد که سازمان های دیگر چه مقدار به کارکنان خود برای انجام کارشان پرداخت می کنند) به تعیین نرخ متداول دستمزد مشاغل در صنایع و تجارب همگان نیاز دارد. اقدام دوم ، مشخص کردن انصاف درونی می باشد، یعنی عدالت در سطوح جبرانی درون یک سازمان. ارزشیابی شغل برای تعیین جایگاه نسبی مشاغل در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، بر این اساس، از آن برای اندازه گیری درونی استفاده می شود.

گروه کلید به تمامی افراد و سازمان های مختلف مشاوره شغلی، مشاوره کاری، استعدادیابی  می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*