فعالیت تبلیغ ایمنی

فعالیت تبلیغ ایمنی

برای تحریک کارگران جهت پیروی از تمرین های ایمنی که به آنها آموزش داده شده است، بسیاری از سازمان ها اقدام به فعالیت های تبلیغاتی با پوستر های تمام رنگی و دفترچه هاو جدول های نشان دهنده تعداد روزهای بدون حادثه، و مسابقاتی با جوایز جذاب را می کنند.

پوسترها از هر وسیله دیگری بیشتر مورد استفاده هستند، اما تاثیر آنها بستگی به پیامی دارد که به تصویر کشیده شده است. نکات منفی همراه با عکس های دلخراش از بدن های متلاشی شده (این کار را نکنید – وگرنه این اتفاق می افتد) مشخصاً بی اثرند. این درخواست های بر مبنای ترس، آزردگی و خشم علیه سازمان و پیام آن ایجاد می کند. موثرترین پوسترها شامل موارد مثبت می باشند (مثلاً در این محل از کلاه ایمنی استفاده کنید یا نرده را بگیرید). پوسترها باید با رنگ های درخشان، حروف مشخص، و مکان قابل رؤیت توجه را جلب کنند.

روانشناسان معیارهای زیر را برای پوسترها و علائم هشدار دهنده توصیه می کنند.

کلمه هشدار- آگهی ها باید واژه هشدار یا کلیدی داشته باشند که با سطح و میزان خطر متناسب باشد- مثل خطر، هشدار یا توجه.

تشریح خطر- آگهی ها باید به طور واضح نوع خطر را بیان کنند.

عواقب- آگهی ها باید به روشنی نتایج عدم رعایت را توضیح دهند.

دستورالعمل ها- آگهی ها باید به کارگران بگویند که برای احتراز از خطر چه کار بکنند و چه کار نکنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*