قانون توانگری

قانون توانگری

در واقع قانون خلاقیت با سه گام اصلی زیر همراه است:

۱) داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آنها.

۲) تجسم ذهنی که طرحها و برنامه ها به سرانجام دلخواه رسیده اند.

۳) تکرار مدام عبارات تأکیدی مربوط به انجام کامل و عالی آنها.

نخستین بخش قانون خلاقیت بسیار مهم است زیرا بدون داشتن طرح و برنامه، دو بخش بعدی بی معنا می شود.

نخستین گام قانون خلاقیت: بهره مندی از آرزویی نیرومند، و توانایی کاری سازنده برای انجام آن آرزو است.

آرزوی راستین هرگز سست یا سرد و بی رنگ نیست. شدید و نیرومند است. به شیوه ای درست پرورانده و بیان می شود. هر چه آرزویتان نیرومندتر باشد، اقتدار شما برای حصول آن موهبت افزون تر می‌شود. آرزوی درست، نخستین گام برای حل مشکلات و رسیدن به جاده توانگری است.

قانون خلاقیت این است که به جای اینکه آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند سرکوب کنید، به طرزی سازنده، به آنها بنگرید، یعنی ببینید که آرزوهای راستین شما چیستند و آنگاه آنها را بنویسید.

از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید. به طور منظم به سراغ آنها بروید و در صورت لزوم آنها را عوض یا جابجا کنید. وقتی آرزوهایتان را می نویسید، جایگاه ذهنی آنها نیز منظم می‌شود. زیرا تنها زمانی ذهن آدمی ثمراتی معین به بار می‌آورد که به طرزی روشن به آن گفته شود که چه باید بکند.

توانگری حاصل اندیشه و عمل آگاهانه است. زندگی توانگرانه گاه کامیاب و گاه ناکامیاب نیست. حاصل برنامه‌ریزی دقیق است. بدون طرح های آگاهانه و توانگرانه نمی‌توان شاهد ثمراتی استوار و پایدار شد.

اندیشیدن به آرزوهای خویشتن، بیان سازنده آنها از طریق نوشتن، تعیین زمان دلخواه برای برآورده شدن آنها، و دعا برای اینکه لطف خدا شامل حال آن آرزوها شود دارای اقتداری شگفت است.

یکی دیگر از راههای ساده اما موثر برای بیدار کردن قانون خلاقیت این است که روز خود را با نوشتن فهرست کارها آغاز کنیم و با نوشتن خواستها و آرزوهایمان پایان دهیم.

در تعیین آرزوهایتان بسیار دقیق و روشن باشید. آرزوهایی مشخص و معین را انتخاب کنید: آرزوهایی صمیمانه و صادقانه که لحظه‌یی نتوانید از فکرشان غافل شوید. آنگاه آرزوهای عمده و برجسته خود را بنویسید. آنگاه هر روز به فهرست آرزوهایتان بنگرید و هر تغییر تازه ایی را که لازم می بینید در آن ایجاد کنید.

قانون خلاقیت بسیار قدرتمند است و می تواند در همه جنبه های زندگیتان کامیابی و شادمانی و توانگری بیافریند. همه ما آرزوهایی داریم که می خواهیم متجلی شوند و به سرانجامی نیکو برسند.

پس بی درنگ نخستین گام را به سوی موهبت دلخواهتان آغاز کنید. اگر در نیمه راه، موهبت دلخواهتان را یافتید به شگفت نیایید که قانون خلاقیت بسیار قدرتمند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*