قانون توانگری

قانون توانگری

زمانش فرا رسیده است که بیاسایید و از آنچه فرا گرفته اید کامروا شوید. زیرا اکنون صاحب «اندیشه توانگر»ی هستید که آماده قانون افزایش است.

کاربرد قانون افزایش آسان و دلپذیر است. نخستین شرط آن ایجاد و حفظ گرایش افزایش غنی نسبت به همه چیز و همه کس است. به عبارت دیگر، بگذارید اندیشه اصلی شما نسبت به خودتان و دیگران، اندیشه هایی غنی و سرشار از کامیابی و موهبتهایی دل افروز باشد.

وقتی خودتان و دیگران را موفق و توانگر ببینید، به راستی که کمک می کنید تا چنین شود. به هنگام هر گونه تماس بگذارید اندیشه ای که به شخص مقابل دارید نیکی افزون تر باشد. همین که نسبت به آنها اندیشه یی غنی در سر داشته باشید، چون گامی عظیم عمل می کند، تا آنها به همان شکل درآیند و دگرگون شوند. شاید آنها از اندیشه شما نسبت به خودشان آگاه نباشند، اما ذهن نیمه هشیار آنها انرژی مثبت اندیشه شما را می ستاند و به طرزی غنی برکت می یابد. معمولاً هم به شیوه یی توانگرانه و شادی بخش پاسخ می دهند!

همه مردم در خوراک و پوشاک و خانه بهتر و زیبایی و دانش و رفاه و شادی و تفریح و تجمل و رضایت شغلی و اوقات فراغت، جویای افزایش هستند و باید هم باشند زیرا آرزویی الهی است. از این رو، آرزوی موهبت افزون تر نباید مورد سرزنش یا سرکوب قرار گیرد. این آرزویی الهی است که می تواند از طریق قوانین معنوی اندیشه توانگر در سطوحی الهی تجلی یابد.

چه نیکوست اگر به جای قانون منفی کاهش، از قانون مثبت افزایش استفاده شود. اغلب وقتی مردم به انتقاد و ملامت و تحقیر دیگران می پردازند نمی دانند که طبق قانون کنش ذهن، به دعوت همان ویژگی ها رفته اند و همان ها را به زندگی خود فرا می خوانند. هرگز وقت خود را خواه درباره خودتان و خواه دیگران با اندیشه کاهش تلف نکنید. یقین بدارید آنچه از خود بیرون می فرستید چند برابر به خودتان باز می گردد و همان گونه تجربه ها را در زندگیتان پدید می آورد.

از راههایی بسیار ساده می توانید قانون افزایش را بیدار کنید. باید این قانون را به طرزی مثبت و جسورانه برای خودتان و دیگران بر زبان آورید. قانون افزایش باید در سیما و اعمال شما نمایان باشد.

اغلب اوقات ما به جای قانون افزایش از قانون کاهش استفاده می کنیم و با این کار، توانگریمان را به تعویق می‌اندازیم. اگر با استفاده از قانون کاهش موهبتهای خود را محدود کنید، هرگز از ثمره محدود احساس خرسندی نمی کنید. عاقبت باید قانون افزایش را به کار برید. همواره باید از خود احساس افزایش را برون بفرستید، به گونه‌یی که همه در تماس با شما این حس استغنا را دریابند. به هنگام نوشتن نامه یا تلفن یا دیدار یا حتی اندیشه درباره دیگران، برای افراد خانواده و دوستان و همکاران و آشنایان و رهبران جهان و هر کس که به ذهنتان می‌آید، موهبت هایی افزون تر بطلبید. کلام جسورانه سرشار از ایمان و یقین و افزایش را رو در روی آنان نیز بر زبان آورید. گاه تنها ادای چد کلمه می تواند برای دیگری شگفتی ها بیافریند.

مردم به طور ناخودآگاه به جایی می‌روند که سرشار از فضای افزایش باشد. کسب و کارهایی که به سرعت گسترش می یابند و برکت های بیکران به ارمغان می آورند از این دسته اند. وقتی در ذهنتان به دیگران اندیشه افزایش عطا می کنید و در ژرفای آرامش و سکون به این تجسم سرگرم می شوید، دیگران به سوی شما کشیده می شوند و بی درنگ توانگرتان می کنند.

دل و جرأت به خرج بدهید و از هر راهی که به نظرتان می رسد قانون افزایش را خواه در مقیاس وسیع و خواه در مقیاس کوچک بیدار کنید.

وقتی مردم در مورد اوضاع دشوار صحبت می کنند نه باید ناراحت شوید و نه باید در آن شرکت کنید؛ مگر اینکه خودتان هم دچار همان تجربه شوید. قانون انطباق و تعادل الهی، قانون جهانی و کیهانی است و شما می توانید از طریق اندیشه های توانگرتان به این عامل توازن کمک کنید. اکنون می تواند زمان برکت های بیکران و توانگری عظیم برای شما باشد زیرا همواره: «از آسمان طلا می بارد!»

با تمرکز اندیشه ها و احساس ها و روابط و فعالیت هایتان بر توانگری، و نه بر شکست یا تنگدستی، جوهر هستی تان را ذخیره و به درستی استفاده کنید. بگذارید اندیشه و گفتارتان غرق در توانگری باشد. منتظر توانگری باشید. مدام به یاد خود بیاورید که اندیشه ها و کلام و آرزوهای پراکنده و کاهلانه، ثمراتی پراکنده و کاهلانه و آکنده از تنگدستی به بار می آورد. تصاویر ذهنی توانگری خود را بر ستاره غنی کامیابی متمرکز کنید و همانجا نگاه دارید.

اگر به هنگام تلاش برای توانگری وسوسه دلسردی به سراغتان آمد، به خاطر آورید که طبق اعتقادات عمومی تبار انسان ها اندیشیدن، آسان و بی فایده است. اما ظاهر مخالف امور را نادیده گرفتن و توانگرانه اندیشیدن ارزشمند است، زیرا ثمراتی غنی به ارمغان می آورد.

راه دیگر بیدار کردن قانون افزایش و رهایی از حقارت و تخریب قانون کاهش، این است که بیاموزید هرگز دلسرد نشوید. اگر امور معینی درست سرِ موقعی که شما انتظارش را داشتید یا به گونه یی که شما می خواستید پیش نیامد، آن را شکست نخوانید. علت اینکه آن را نستانده اید این است که چیزی بسیار بهتر در راه است و به وقت درست پدیدار خواهد شد. وقتی احساس می کنید شکست خورده اید، به یادتان بیاورید که علتش این بوده که آرزویتان آنقدر که باید بزرگ نبوده است. بر عظمت دیدگاه و آرزویتان بیفزایید تا شاهد پاسخی شوید که در تصورتان نیز نمی گنجد. شکست همان موفقیتی است که می کوشد در مقیاسی وسیع تر به سراغتان بیاید. بیشتر شکست های ظاهری، پی ریزیِ راهی به سوی پیروزی است!

به هنگام بیدار کردن قانون افزایش، به خاطر آورید که در عرصه توانگری نیازی به شتاب و زور و فشار، یا کمبود مجال و فرصت نیست. هر روز به شیوه‌یی موفقیت آمیز، هر کاری را که از دستتان بر می آید به انجام برسانید، اما در کمال آرامش و بدون ذره‌یی شتاب یا دلهره و نگرانی. با حداکثر سرعتی که می‌توانید به پیش بروید، اما عجله نکنید. به محض اینکه شتابی بیش از اندازه را آغاز می‌کنید، دیگر صاحب اندیشه‌یی توانگر نیستید و ترسان و لرزان می شوید که خود مقدمه شکست است.

هرگاه می بینید که می کوشید به زور به چیزی برسید تعمداً ترمز کنید. توجهتان را به تصویر ذهنی چیزی که در تلاش حصولش هستید معطوف کنید. آنگاه بی وقفه سپاس بگزارید که از راه های شگفت خدا به خواسته‌تان می‌رسید.

وقتی اندیشه توانگرانه را آغاز کردید، هرگز از آنچه دیگران می گویند یا کارهایی که می کنند تا نتوانید به خواسته تان برسید، دلسرد و ناراحت نمی‌شوید. در دراز مدت، آنها نه به شما، که به خود آزار می رسانند. وقتی مردم می‌کوشند به صورتی، شما را پایین بیاورند یا تحقیر کنند، به خود ببالید. این نشانه بارز آن است که پیشرفت و موفقیت شما آنقدر چشمگیر بوده است که دیگران آن را دریافته اند. در چنین مواقعی، نفسی عمیق بکشید و سپاس بگزارید که کامیابی شما هم اکنون متجلی شده است.

با تکرار این عبارت، قانون افزایش را در خود بیدار کنید: «اکنون سلامت کامل و ثروت بیکران و سعادت نامحدود را تجربه می کنم. این حقیقت دارد زیرا جهان سرشار از مردمانی نازنین و مهربان است که از هر جهت کمکم می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*