قانون توانگری

قانون توانگری

«امور آدمیان را جزر و مدی است که از میان سیل، آنها را به سوی اقبال می‌کشانداین موهبت سیل آسا را که از راه نوشتن آرزوها و تصاویر ذهنی بنا کرده‌اید، از طریق قانون فرمان رها می‌کنید و به منصّه ظهور می‌رسانید.

قانون فرمان کلید شما برای توانگری و تسلط است. واژه فرمان یعنی «اختیار یا کنترل داشتن». از طریق گرایش اختیار می‌توانید کنترل موهبتی را که می خواهید در زندگی تجربه کنید به دست گیرید. نگرش بسیاری از مردم نسبت به زندگی همچون نگاه زیردست به بالا دست است؛ گویی زندگی کوهی بلند است که بالای سر وجود ناچیز آنها ایستاده است. قانون فرمان به شما کمک می‌کند تا بر قله این کوه بایستید و با احساس اختیار و اقتدار به جهانتان بنگرید تا ثمراتی مشابه را نیز به وجود آورید.

راز قانون فرمان این است: اغلب بیان مثبت آنچه می‌خواهید در زندگی تجربه کنید، تنها کاری است که باید برای از این رو به آن رو کردن رویدادهای زندگی انجام بدهید تا ببینید که همه موهبتهای نیکو چه تند و چه آسان به سویتان می‌آیند. هنگامی که دل و جرأت به خرج می دهیم و اختیار وضعیتی را به دست می‌گیریم و والاترین خواستهامان را فرمان می دهیم، شگفتا که چه سریع درها برای تجلی آنها می‌گشایند. اما قانون فرمان چیزی تازه نیست. در «سفر پیدایش» می‌خوانیم که خداوند برای آفرینش زمین گفت: بشود… و شد.

واقعاً استفاده از قانون فرمان آسان است. پس از این که فهرست آرزوهایتان را تهیه و ذهناً مجسم کردید که همه آنها به طور کامل به انجام رسیده‌اند، وقت آن است که آن جوهر را به صورت کلام درآورید و فرمان دهید تا اثیر را به عمل بدل کند.

این روزها مدام درباره ی «عبارات تأکیدی» می‌شنویم که خود، نوعی فرمان است. بسیاری به اثبات رسانده اند که تمرین روزانه «عبارات تأکیدی» خواه به صدای بلند و خواه خاموش در دل، آسان ترین راه بیدار کردن قانون فرمان برای آفرینش نیکوییهاست. به راستی که استفاده از «عبارات تأکیدی» برای ایجاد ثمرات غنی آنقدر ساده است که بسیاری از مردم نمی توانند به آن اعتماد کنند و دنبال راهی پیچیده تر می گردند.

وقتی با بیان «عبارات تأکیدی» موهبت دلخواهتان را به تأکید می‌طلبید، و درباره‌ی آنچه نمی‌خواهید گفتگو نمی‌کنید، فرایندی تازه را در ذهنتان به کار می دارید تا به تأکید در فضاهای اثیری نامریی گسترش یابد و در سطح مرئی، موهبت دلخواهتان را متجلی کند. هر چه بیشتر موهبت دلخواهتان را به تأکید بر زبان بیاورید، با شتابی هر چه تمامتر شاهد ثمره‌ی مرئی آن می‌شوید.

و اما، یکی از عبارات تأکیدی که همواره تکرار آن را به همگان توصیه می‌کنم این است:

«من والاترین و عالی ترین ویژگیهای همه مردم را دوست دارم. هم اکنون والاترین و عالی ترین افراد را به سوی خود می کشانم.»

اگر تکرار عبارات تأکیدی در نظرتان کاری عجیب می نماید، اما به آن ادامه بدهید. اگر به راستی می خواهید که از فقر، توانگری و از شکست، موفقیت بیافرینید، چاره دیگری ندارید.

هرگاه قانون فرمان را به کار گرفتید و نتیجه دلخواه را به دست نیاوردید، بدانید که به جای کلامی محکم، از واژه‌هایی نرم و ملایم استفاده کرده‌اید.

از موهبتهای غنی خدا هر چه بخواهید می توانید به دست آورید، به شرط اینکه بهای آن را با تکرار روزانه عبارات تأکیدی خود بپردازید. آخر برای رسیدن به شاهراه هموار کامیابی راهی از این آسان تر و فرح بخش تر هم پیدا می شود؟ تکرار عبارات تأکیدی بهترین راه برای عوض کردن شیوه تفکرتان است. به راستی که اگر به تأکید بگویید همان چیزی هستید که می خواهید باشید، همان می شوید!

پیشنهاد می کنم به این سه مرحله توجه کنید:

  • هر روز فهرست موهبتهای دلخواهتان را بنویسید.
  • ذهناً مجسم کنید که به آرزوهایتان رسیده اید.
  • جسورانه و آگاهانه به ثمرات نیکو و نتایج دلخواهتان فرمان تجلی بدهید.

اگر هر روز با پشتکار و مداومت این سه مرحله را به انجام برسانید نمی‌توانید جلو بهمن موهبتهای نیکویی را که به سوی زندگیتان سرازیر می شود بگیرید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*