قانون جذب - یاد گیری سه مرحله استفاده آگاهانه از قانون جذب (بخش چهارم)

قانون جذب - یاد گیری سه مرحله استفاده آگاهانه از قانون جذب (بخش چهارم)

برای اینکه آگاهانه از قانون جذب استفاده کنی باید سه مرحله را یاد بگیری، که به قرار زیر است:

 مرحله ی یک: خواسته ات را مشخص کن.

به محض اینکه خواسته هایت شناسایی و تعیین شد، ارتعاش بیشتر آنچه براستی می خواهی، برایت آسان تر می شود.

 مرحله ی دو: ارتعاشاتت را بالاتر ببر.

کشف کن چطور می توانی هنگام به کار بردن “عبارت مربوط به خواسته ات“، آگاهانه ارتعاشاتت را بالا ببری. به عبارت دیگر، یاد می گیری چطور برای خواسته هایت امواج مثبت بفرستی.

 مرحله ی سه: آن را بپذیر.

یاد بگیر چطور شک و شبهه و مقاومتی را که تو را از جذب خواسته ات باز می دارد، از بین ببری.

کلمات، مخرج مشترک هر سه مرحله ی جذب آگاهانه هستند. کلمات همه جا هستند. ما با آنها سخن می گوییم، آنها را می خوانیم، با آنها می نویسیم، با آنها فکر می کنیم، آنها را می بینیم، با آنها تایپ می کنیم و آنها را در ذهن خود می شنویم.

مهم است بدانیم که تمام کلمات خواه مثبت یا منفی، برای فردی که آنها را بر زبان یا به ذهن می آورد، امواجی را با خود حمل می کنند.

یادت باشد قانون جذب مقدار بیشتری از همان امواجی را به تو بر می گرداند که تو بیرون می فرستی.

ضمیر آگاه و ناخودآگاه کلمات و افعال منفی را پالایش می کند و از صافی می گذراند. هر وقت از کلمات منفی استفاده می کنی، در واقع همان چیزی را که با فعل منفی صرف کرده ای، درونی می کنی. به عنوان مثال، اگر بگویم در مورد برف و بوران فکر نکن، تضمین می کنم که بی درنگ ذهنت متوجه برف و بوران می شود. با اینکه دستور منفی بود، ضمیر آگاه و ناخودآگاه تو آن بخش از فرمان را ویرایش کرد.

عبارات متداول دیگری هم وجود دارد که توجه و انرژی بیشتر تو را به آنچه نمی خواهی، معطوف می کند.

عبارات بیانی، گفته هایی است که ما به عنوان واقعیت از آنها استفاده می کنیم، که ممکن است مثبت باشند یا منفی، و معمولاً ناخودآگاه بر زبان جاری می شوند.

شکایت و نگرانی عبارات بیانی منفی هستند. هر بار از چیزی گله می کنی، توجه خودت را به چیزی می دهی که دوستش نداری. و وقتی نگران آینده هستی، بیشتر به آنچه خواهانش نیستی توجه می کنی.

در این مرحله احتمالاً از خودت می پرسی چطور می توانی مانع بروز افکار منفی ات بشوی. جوابت این است که باید با بیانی دیگر حرف بزنی و فکر کنی.

هر چه بیشتر از حرفهایی که بر زبان می آوری و اهمیت ارتعاشاتت آگاه باشی، بیشتر می توانی جلوی زبانت را بگیری تا عبارات منفی به کار نبری. وقتی عبارتی منفی را می شنوی، با بر زبان آوردن آن به طریقی دیگر، آن را مثبت کن. به عنوان مثال، اگر متوجه می شوی که می خواهی بگویی پیدا کردن مشتری سخت است، به جایش بگو: “در گذشته، پیدا کردن مشتری سخت بود.”

اگر کنجکاوی بدانی که در هر زمینه ای از زندگی ات امواج مثبت می فرستی یا منفی، کافی است به آن زمینه نگاهی بیندازی و ببینی چه چیزی دریافت می کنی. این جور شدن و تطابقی بی نقص است.

واکنش قانون جذب درست مثل واکنش ذهن توست: قانون جذب آنچه را تو نمی خواهی، می شنود. وقتی به ندای درونت گوش می دهی که افعال و عبارات منفی به کار می برد، در واقع توجه و انرژی خودت را به چیزهایی می دهی که آنها را نمی خواهی.

به یاد داشته باش تو در زندگی همان چیزی را جذب می کنی که توجه و انرژی و حواس خود را به آن معطوف می کنی، خواسته یا ناخواسته.

همراهان گرامی منتظر بخش بعدی قانون جذب باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*