قوانین لومباردی

قوانین لومباردی

اکنون به بخش تکنیک‌های تفسیر قدرت شخصیت برای یک رهبر موفق رسیدیم. به عنوان نخستین گام، باید به کارکنان خود اطمینان بدهید که در رهبری و تعهدات شما سهیم هستند. یکی از بهترین راه‌های عملی ساختن این امر، یک رهبری توام با وحدت رویّه و یکپارچگی است که تداعی‌گر یکی از ویژگی‌های بارز شخصیت لومباردی؛ یعنی، «شخصیت عمل‌گرا» است. وحدت رویه را می‌توان جلوه‌ای از مجموعه‌ی قواعد تزلزل ناپذیر یا اصولی دانست که شما تحت هر شرایطی از آن‌ها تخطی نمی‌نمایید.

رهبران باید به افراد دور و بر خود تفهیم کنند که چه کسی و چگونه فردی هستند. این مطلب؛ یعنی، این که شما در هر زمان درست‌ترین کار را می‌کنید. شما به آن‌چه که می‌گویید عمل می‌کنید. همنوا با ارزش‌هایی حرکت می‌کنید که به آن‌ها اعتقاد دارید. رفتارتان قابل پیش‌بینی است چرا که در انتخاب‌ها و عمل‌کردهای خود ثابت قدم هستید. متحد شدن بهایی دارد. قبل از این که عهده‌دار یک رهبری با هدف ایجاد وحدت رویّه شوید، باید عمق تعهدپذیری خود را بسنجید.

 روش های زیر در ایجاد وحدت رویّه در یک رهبری یک‌پارچه به شما کمک می‌کنند:

به آنچه می گویید عمل کنید: رهبران بزرگ (و مربیان بزرگ) قلب پیروانشان را در تسخیر خود دارند. آن‌ها با درگیر کردن خود در کارها و شفاف‌سازی تعهدات، بهترین عمل‌کرد را از خود نشان می‌دهند.

بگذارید سختی کشیدن شما را ببینند: چرا باید کارکنان و زیردستانتان خود را برای شما قربانی کنند، وقتی شما به عنوان یک رهبر، اولین شخصی نیستید که بر بلندای سنگر می‌ایستد؟

پایه‌گذاری پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری: حس همگرایی و اتحاد را در دیگران برانگیزید. زمانی که اشتباه و خراب‌کاری رخ می‌دهد مسئولیت آن را بپذیرید و در زمان حصول موفقیت، به دنبال کسب اعتبار و تسهیم آن با زیردستان خود باشید. در نهایت مطمئن شوید که همه‌ی این‌ها در مورد افراد دیگر نیز قابل اجرا است.

«اگردر زمین تمرین تقلب کنید درمسابقه تقلب خواهید کرد. اگر در مسابقه تقلب کنید در تمام زندگی خود مرتکب تقلب خواهید شد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*