مکاتبات بازرگانی

مکاتبات بازرگانی

نامه انجام مقدمات جهت برآورد هزینه ها

Note: Peter Lane replies to Jean Landman, copying the message to the surveyor, John Pelham. Notice that this message fulfills the requirements for correspondence dealing with an enquiry, i.e. the reply is sent as soon as possible and covers the points mentioned in the enquiry. The style is quite informal but still polite and businesslike.

Making arrangement for an estimate

توضیحات: پیترلین پس از ارائه‌ی رونوشت پیام به بازرس جان پلهام، به ایمیل جین لندمن پاسخ می‌دهد.توجه داشته باشیدکه تمام موارد مربوط به استعلام در این پیام رعایت شده اند: پاسخ در اسرع وقت فرستاده می شود.سبک پیام غیر رسمی است اما در عین حال مؤدبانه و تجاری.

انجام کلیه مکاتبات بازرگانی، مکالمه های تجاری و بازرگانی بین المللی، خود را به گروه کلید بسپارید، پس با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه می توانید برای آنچه پیش رو است، بهتر آماده شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*