قدرت نوآوری مدیریت

کیفیت مدیریت، موضوع مهمی است. رهبران شرکت ها بایستی به طور منظم ظرفیت های رهبری و بازار، ظرفیت های فناوری، نام های تجاری، ارتباطات با مشتری، منابع انسانی، ارتباطات بین المللی فرآیندهای کاری و شبکه های تامین را توسعه داده و با هم یکپارچه و هماهنگ سازند.

شرکت ها بایستی این عوامل را از نظر دارایی های فیزیکی و سرمایه های مالی بررسی کنند. تاکید و توجه بر مدیریت هوشمندانه کلیه منابع اعم از منابع نرم و سخت با در نظر گرفتن یک زیرساخت قوی و در ارتباط با “ساختار الکترونیکی” اینترنت برای بهره وری و تجارت الکترونیکی امری حیاتی است.

یکپارچگی تمامی ظرفیت ها به منظور حفظ سودآوری امری کلیدی است. طی چند سال گذشته، جهت برتری در چگونگی کار یکایک بخش های سازمان و مشتریان شرکت، تامین کنندگان، ارتباطات و شبکه های همکاری تاکید روزافزونی بر روی شیوه، تناوب و دامنه رهبری و در نهایت نیل به مزیت رقابتی بوده است. این سبک رهبری، افزایش هماهنگی سیستماتیک با فرایندهای اصلی مدیریت پیشرو را به عنوان شرط ضروری بیشینه سازی نتایج بلند مدت کسب و کار در بر می گیرد. کسب و کار بی وقفه و نوآوری مدیریت، راه حل اساسی خلق ارزش توسط فناوری است. مدیریت بر این فناوری ها به سرمایه گذاری ها ی سازمانی مکمل همچون فرایندها و روش های کاری جدید نیاز دارد، اما برخلاف فناوری های قدیمی، اطلاعات و اینترنت، سرعت مدیریت و رهبری را در قرن ۲۱ به طور قابل ملاحظه ای تغییر داده اند.

قدرت نوآوری مدیریت

این تغییر و تحول در قدرت که بر اساس سرعت، صحت و پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریت فناوری اطلاعات و نتایج سریع و سهل الوصول حاصل از اینترانت و اینترنت شکل گرفته برای فعالیت های فردی خودساخته در زیر ساخت شرکت فراهم شده است. این سه کار را انجام دهید تا بتوانید هوشمندانه تر مدیریت نمایید:

بر کیفیت مدیریت تاکید نمایید. کیفیت مدیریت را بر اساس دانش فنی لازم به منظور تمرکز بر کلیه منابع شیوه های رهبری و مدیریت جدید و زیر ساخت محکم ارزیابی کنید. از فرصت های رشد اتفاقی استفاده کنید. مشکلات بزرگ مربوط به کسب و کار را مجددا حل و فصل کنید.

هوشمندانه رهبری کنید. با شور، مردم باوری و مسئولیت پذیری به رهبری بپردازید. تلاش کنید که تمام منابع و ارتباطات را شناخته ودرک کرده و آنها را به طور موثر مدیریت کنید.

به دنیای مجازی قدم بگذارید. پتانسیل های تجارت الکترونیک را توسعه دهید. به منظور رشد بهتر محصول و ارتقای بهره وری از اینترنت بهره بگیرید. تا می توانید از اینترنت بهره بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*