تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغات

در شرایط بحران سازمانی، افراد برای یافتن استراتژی هایی که آنها را قادر به بقا و کامیابی سازد، به رهبران و مدیرانشان توجه دارند. این استراتژی‌ها باید بازار محور باشند. استراتژی‌های بازار محور باید براساس اطلاعاتی شکل بگیرند که از نزدیکترین افراد به مشتریان، رقبا و تأمین کنندگان اخذ شده اند.

این وظیفه تیم بازاریابی است که بگوید چه کاری باید انجام شود؛ و وظیفه مدیران اجرایی است که در مورد بهترین راه انجام این کارها، تصمیم گیری کنند. تیم بازاریابی باید مشخص کند که چه کاری باید انجام شود، چرا که آنها نزدیک ترین افراد به تغییراتی هستند که در دنیای مشتریان، رقبا و تأمین کنندگان در حال وقوع هستند. سپس مدیران اجرایی وظیفه دارند مشخص کنند چه وقت و با کدامین منابع، استراتژی بازاریابی به بهترین وجه به اجرا در می آید. مدیران اجرایی به اهرم های عملیاتی، افراد، پول و منابع دسترسی دارند. وقتی شرایط سخت است، مدیر عامل باید شخصاً مراقب پول باشد و شخصاً اجرای استراتژی های بازار محور را مدیریت کند. در دوران تلاطم، استراتژیست های بازار محور، نباید  از پیش آمدها نگران باشند چرا که این کار از کیفیت تفکر استراتژیک آنها می کاهد. در عوض  باید پیش آمدها را پیش از رقبا ببینند و مدیر عامل را وادار به حرکت سریع تر نمایند. همواره در آشوب فرصت هایی وجود دارد. رمز کار در این است که ببینید کدام فرصت ها در جهت استراتژیکی قرار دارند که پس از عبور بحران بیشترین سودمندی را برای شما به بار خواهد آورد، البته به شرطی که رویدادهایی که شما انتظارشان را دارید اتفاق بیافتند. شانس با ذهن آماده یار است و بهترین آمادگی در دوران تلاطم، تفکر استراتژیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*