بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

قیمت ها و اطلاعات جغرافیایی

تاثیر ابعاد جغرافیایی بر روی اجزای قیمت

جغرافیای هزینه گذاری

جغرافیای تقاضا

جغرافیای رقابت

سیاست های قیمت گذاری جغرافیایی

ویژگی سیاست های قیمت گذاری صادرات

سیاست قیمت گذاری بین المللی

واردات موازی و کنترل سیاست های قیمت گذاری

سیاست تبلیغات و اطلاعات جغرافیایی

استفاده از اطلاعات جغرافیایی در استراتژی های تبلیغاتی

عناصر تشکیل دهنده استراتژی های تبلیغاتی

بازاریابی مکانی، اهداف تجاری و استراتژی کپی

بازاریابی مکانی و رسانه استراتژی

کاربران مکانی برای وسیله تبلیغات

کاربران اصلی بازاریابی مکانی در حوزه تبلیغات

استفاده از بازاریابی مکانی در حوزه نمایش

استفاده از بازاریابی مکانی در حوزه سینما

استفاده از بازاریابی مکانی در مطبوعات

کاربران بالقوه بازاریابی مکانی در حوزه تبلیغات

استفاده از بازاریابی مکانی در بخش رادیویی

استفاده از بازاریابی مکانی در حوزه های تلویزیونی

بازاریابی مستقیم و اطلاعات جغرافیایی

در نظر گرفتن فضا در بازاریابی مستقیم

تجزیه و تحلیل مناطق هدف

موقعیت جغرافیایی مصرف کنندگان

تعریف قلمرو و سطح جغرافیایی در بازاریابی غیر مستقیم

تعریف قلمرو

سطح دقت جغرافیایی

محصولات، اطلاعات جغرافیایی و تجارت جغرافیایی

عوامل توصیف گرتوسعه تجارت جغرافیایی

از ناهمگنی فضایی مصرف کننده تا تمایز سازمانی

از سودمندی مجموع مصرف کننده تا ظرفیت جذب در فروشگاه

از ظرفیت تا پیشنهاد سازماندهی مجدد منطقه تجاری و قدرت مذاکره تامین کنندگان

گونه شناسی رویکردهای تجارت جغرافیایی

محل تجارت جغرافیایی

تاکتیک تجارت جغرافیایی

استراتژی تجارت جغرافیایی

نرم افزار تجارت جغرافیایی: یک مدل برای فضای تخصیص بین خانواده ها محصول

پیاده سازی تجارت جغرافیایی

مشکلات پیاده سازی

 

گروه کلید درحیطه بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) (ژئومارکتینگ) به تمامی سازمان ها و ارگان ها مشاوره می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*