مدلی برای استخدام کارمند

مدلی برای استخدام کارمند

مدل انتخاب و استخدام کارگران کارآمد و دارای بهره وری عملاً مدل ساده‌ای است. این مدل از دو سری متغیر تشکیل می شود که عبارتند از ملاک‌ها و عوامل پیش‌گوئی کننده. ملاک‌ها(ویا درحالت مفرد، ملاک)، معیارهای سنجش موفقیت می باشند. شیوه بسیار عادی اندیشمندان به موفقیت در یک شغل بر مبنای ملاک‌های عملکردی انجام می پذیرد. یک ملاک عملکردی برای یک کارگر مونتاژ کار تلفن ممکن است تعداد واحدهای مونتاژ شده تلفن باشد. با وصف این هنوز، زمانی که مسأله استخدام کارمندان خوب مطرح است، ممکن است بخواهیم از این ملاک‌های تا حدودی ساده و مستقیم عملکردی فراتر برویم. ملاک های عام «موفقیت» برای یک کارگر ممکن است از فاکتورهای بسیاری ترکیب شده باشد مانند عملکرد، وفاداری و تعهد نسبت به سازمان، حضور به موقع در کار توانائی یادگیری و ارتقاء. بنابراین در استخدام کارگران لازم است به «موفقیت در شغل» به مثابه یک ملاک غائی توجه کنیم. عوامل پیشگوئی کننده به هر نوع اطلاعات قابل اندازه گیری درباره متقاضیان کار اطلاق می‌گردد که به ملاک ها مبتنی است (مستند به ملاک ها است). در انتخاب کارمندان عوامل پیش گوئی کننده را مانند دانش مربوط به شغل و مهارت و کارشناسی در آن، آموزش و مهارت ها اندازه گیری میکنیم که پیشگوئی می‌کنند چه کسی در یک کار مشخص موفق خواهد شد. متقاضیان از طریق ارزشیابی نتایج و عملکرد مصاحبه استخدامی، و نتایج حاصله از آزمون‌های اشتغال و بر مبنای تعدادی عوامل پیشگوئی کننده مورد سنجش قرار می گیرند. از این متغیرهای پیشگوئی کننده بعداً برای انتخاب متقاضیان برای هر شغل استفاده می گردد.

 گروه کلید به تمامی افراد و سازمان های مختلف مشاوره شغلی، مشاوره کاری، استعدادیابی  می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*