برندسازی اسلامی

برندسازی اسلامی

چندین دلیل وجود دارد که چرا کشورهای اسلامی باید با برندسازی بخش عمومی و خصوصی و ملی ارتباط داشته باشند. نخستین دلیل این است که مشکلاتی که آنها با آن رو به رو هستند، یکی است (همانندی و شباهت) و آن نیاز به ایجاد تمایز در هنگام رقابت است. درست مانند شرکت های آسیایی و غربی، کشورها مجبورند تا گروه ‏های مصرف کننده مختلف را جذب نمایند و باید محصولات، ایده ‏ها و ارائه خدمات به مردم دیگر کشورها را بازاریابی نموده و بفروشند.

از آنجایی که شرکت ها دریافته اند بهترین راه برای انجام این کار معمولاً از طریق کم ترین قیمت نیست، بلکه به وسیله‏ی ایجاد ارزش های مفهومی است، کشورها نیز به تدریج چنین کاری می‏کنند. یک تمایز در حال ظهور وجود دارد که تصویر یک ملت شامل “ارزش مفهومی” است و اینکه آن ارزش می‏تواند شامل مولفه ‏های ملموس و ناملموسی باشد. اکنون کشورها به جهان برندسازی وارد شده اند.

اگر کشورها بخواهند در یک جهان در حال تغییر دوام بیاورند، باید تغییر کنند، زیرا اتکا بر شهرت گذشته، همواره موفقیت آینده را تضمین نمی‏ کند. آنچه در گذشته ملاحظات خوبی بوده‏ اند، ممکن است اکنون خوب نباشند. برندها سرمایه‏ های استراتژیکی در نوع خود هستند و می‏ توانند مزایای قدرت و مالی را به همراه بیاورند. کشورهای اسلامی به استعداد و مهارت نیاز دارند تا به سمت جلو حرکت کنند. در نهایت، کشورها باید درک و مشاهدات خود را مدیریت نموده و تصویرشان را برای مدیریت موضوعات خاص ملی کنترل نمایند. این ارتباط خاصی با کشورهای مسلمان دارد که در آنها تمایز وجود ندارد، تصویرها واضح نیستند و فاکتور کشور مبداء می‏تواند اغلب برای صادرات و فروش ‏های داخلی مضر باشد.

بسیاری از کشورهای غربی هویت و توان خود را در برخی حوزه های خاص مشخص نموده اند و کشورهای مسلمان نیز باید این کار را انجام دهند. شهرت آلمان برای مهندسی دقیق، ارتباط ایتالیا با مد و ارتباطات رمانتیک فرانسه مثال هایی از این دست هستند. در واقع، کشورهایی نظیر اسپانیا و ایرلند برنامه های برندسازی سنجیده ای را انجام داده اند تا به آنها کمک کنند تا تاثیر جهانی را برایشان ایجاد نمایند. در آسیا، ژاپن خود را از طریق برندهایش کاملاً به سیستم الکترونیک مصرف کننده پیوند زده است، ولی دیگر کشورها در این حوزه، چنین تصویر یا ارتباط با مثبت قوی ندارند.

کشورهای مسلمان باید در عین پایبند بودن به ارزش های اسلامی خود، باید خود را از دیگر کشورها متمایز سازند. همچنین باید تصویر برند خود را نیز با کنترل درک از بازار، تبلیغ توانایی هایشان و حذف ضعف‏ های ملاحظه شده، به خوبی مدیریت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*