مکاتبات بازرگانی

مکاتبات بازرگانی

Opening a current account

Note: Opening a current account: in this example, the owner of a fashion shop is applying to open a current account. The bank manager will acknowledge the letter, tell the customer that the account has been opened and the money credited, and either enclose a chequebook or let her know that one is being prepared.

نامه جهت باز کردن یک حساب

توضیحات: در این نمونه، صاحب یک فروشگاه مد خواستار افتتاح یک حساب جاری است. رئیس بانک دریافت این نامه را اعلام خواهد کرد، به مشتری اطلاع خواهد داد که حساب جاری افتتاح شده است و یک دفترچه چک را ضمیمه خواهد کرد و یا خواهد گفت که یک دفترچه چک در حال آماده شدن است.

انجام کلیه مکاتبات بازرگانی، مکالمه های تجاری و بازرگانی بین المللی، خود را به گروه کلید بسپارید، پس با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه می توانید برای آنچه پیش رو است، بهتر آماده شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*