ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بهبود مستمر سازمان ها

ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان برای سازمان چیست؟

ارزیابی عملکرد کارکنان عبارت است از سنجش نظام مند کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محول شده و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود. نتایجی که از ارزیابی عملکرد به دست می آیند ۴ کارکرد مهم دارند:

 • ارزیابی عملکرد کارکنان در تصمیم گیری برای ترفیع کارکنان استفاده میشود. ارزیابی عملکرد نشان میدهد که آیا یک عضو سازمان نسبت به گذشته خود در مهارتها، دانش و رفتار حرفه ای پیشرفتی داشته است و آیا میتوان برای سپردن مسئولیتهای بیشتر به او اعتماد کرد.
 • ارزیابی عملکرد کارکنان به شما نشان میدهد که آیا دپارتمان منابع انسانی شما در بخش استعدادیابی و کارگزینی به درستی عمل کرده است یا نه.
 • ارزیابی عملکرد کارکنان میتواند به عنوان معیاری برای طراحی سیستم جبران خدمات استفاده شود تا در صورتی که عملکرد کارکنان بهبود پیدا کرد میزان حقوق دریافتی آنها نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب ارزیابی عملکرد میتواند عاملی برای بهبود انگیزه کارکنان نیز باشد.
 • در رابطه با افرادی که عملکرد ضعیفی دارند ارزیابی عملکرد کارکنان به مدیران کمک میکند که ابتدا در گفتگویی صمیمانه علت وجود این ضعفها را جویا شوند و سپس راهکارهایی را برای بهبود عملکردشان بدهند. پس از ارزیابی های بعدی اگر پیشرفتی در عملکرد آن فرد دیده نشد آنگاه مدیران منابع انسانی میتوانند تصمیم بگیرند که آیا راهی برای بهبود عملکرد آن فرد وجود دارد یا باید از سازمان کنار گذاشته شود.

بنابراین میتوان گفت موفقیت یک سازمان تا حدود زیادی وابسته به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان میباشد. ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری‌هایشان خواهد شد. زیرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیریهای مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم میگردد. امروزه سازمانها به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای خود باید یک نظام برای ارزیابی عملکرد کارکنان داشته باشند، تا بتوانند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد و آن ها را اصلاح نماید. وجود یک نظام ارزیابی عملکرد جامع و دقیق، منجر به ارتقای کارکنان و مدیران توانمند میشود، در نهایت سازمانها با ارزیابی عملکرد کارکنان میتوانند وضعیت منابع انسانی، سرمایه و اطلاعات خود را بهبود بخشند و به این ترتیب بر کیفیت تولیدات و خدمات خود بیافزایند. گروه کلید (KSYKG) با دارا بودن تجربیات درخشان در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان میتواند به تمامی شرکتها و سازمانها مشاوره و آموزش دهد.

خدمات ارزیابی عملکرد کارکنان توسط گروه کلید

 • خدمات ارزیابی عملکرد کارکنانپیاده سازی الگوهای مختلف ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان
 • استخدام و آموزش نیروی انسانی
 • ارگونومی برای کارکنان
 • ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل براساس روش امتیازی، مقایسه عوامل، طبقه بندی و رتبه بندی
 • شناسایی دقیق اجزای دستمزد و مکملهای آن
 • مشاوره و انجام حداقل دستمزد برای مشاغل حرفه ای
 • مشاوره و انجام ارزیابی جامع عملکرد شغلی
 • مشاوره درحوزه تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان
 • طراحی و اجرای نظام حقوق و دستمزد عادلانه
 • مشاوره در حوزه کارمندیابی و استخدام کارکنان
 • طراحی شغل براساس روشهای انگیزشی، نظام مند(سیستمی)، و روشهای مبتنی بر ویژگیهای انسانی
 • مشاوره و ارائه راهبردهایی برای مقابله با فرسودگی شغلی و فشارهای روانشناختی
 • ارائه مشاوره در جهت ارتقای خلاقیت و نو آوری کارکنان در سازمان
 • ارائه مشاوره شغلی در جهت افزایش سطح انگیزش و رضایت شغلی کارکنان

مشاوران گروه کلید (KSYKG) بدون استثنا دارای مدرک دکتری هستند و تجربه فعالیت در صنعتهای گوناگون و مواجهه با چالشهای انواع کسب و کارها را دارند. جهت مشاوره تلفنی یا حضوری در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان با گروه کلید تماس بگیرید.

 • مبلغ مشاوره به مدت یک ساعت: ۵۰۰ هزار تومان
 • مبلغ مشاوره به مدت نیم ساعت: ۲۵۰ هزار تومان

مشاوران گروه کلید راهکارهایی اجرایی برای چالشهای پیش روی کسب و کارها ارائه میکنند و  در اجرای راهکارها و تحلیل نتایج به دست آمده نیز در کنار شما خواهند بود.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره گروه کلید بهره مند شوید.

همراهان گرامی در ادامه تعدادی از مطالب مرتبط و کاربردی در حیطه ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است. بررسی این مطالب برای شما مفید می باشد.