انجام پروژه های تحقیقات بازار کمی و کیفی

تعریف تحقیقات بازار

تحقیقات بازار، فرآیندی است که در آن تلاش میشود تا اطلاعاتی درباره مشتریهای یک محصول یا خدمت به دست آید و صاحبان یک کسب و کار آگاه شوند که مشتریهای بالقوه و بالفعل چه واکنشی نسبت به یک محصول یا خدمت نشان خواهند داد. شاید برایتان عجیب باشد که بگوییم شما هر روز در حال اجرای تحقیقات بازار هستید؛ برای مثال وقتی که از مشتری‌ها درباره کیفیت محصول یا خدمت خود می پرسید یا وقتی که درباره قیمت‌های پیشنهادی رقبا پرس و جو میکنید. شما از این اطلاعات در تصمیم گیریهای مربوط به کسب و کارتان استفاده خواهید کرد. البته درباره نتایج این پرس و جوهای فردی نباید دچار بزرگ بینی و گمراهی شوید. زیرا این پرس و جوهای فردی به دلیل محدودیتهایی که دارد در بسیاری از موارد تحت تاثیر تعصب و اطلاعات ناقص به دست آمده از یک گروه کوچک قرار میگیرد.

تفاوتی که تحقیقات بازار حرفه ای با تحقیقات شهودی و پرس و جوهای فردی صاحب کسب و کار دارد این است که تحقیقات بازار حرفه ای فرآیندی سیستماتیک و علمی را به کار میگیرد که سالها توسط متخصصین دانشگاهی در صنایع گوناگون مورد آزمایش قرار گرفته است و نقصهای آن شناسایی و رفع شده است. به عبارت دیگر یک تیم حرفه ای تحقیقات بازاریابی از متخصصان بازاریابی، آمار و روانشناسی تشکیل شده است که به خوبی میدانند چه عواملی باعث میشود نتایج نادرست و غیرواقعی برای تحقیق به دست آید، بنابراین مانع تاثیر گذاری این عوامل میشوند. این روش به سازمانها یا کسب و کارها اجازه میدهد تا بازار هدف خود را پیدا کنند،‌ ترجیحات بازار هدف خود را تشخیص دهند و تصمیمات آگاهانه ای بگیرند. سازمانها یا شرکتها میتوانند خودشان تحقیقات بازار را انجام دهند یا آن را به آژانسهایی بسپارند که متخصصانی برای این کار دارند.

انجام فرآیند تحقیقات بازار را میتوان از طریق نظرسنجی، ارتباط با گروه‌هایی که به عنوان نمونه هستند، مصاحبه و سایر روشهای مشابه انجام داد. هدف اصلی از تحقیقات بازار، بررسی یا درک بازار مرتبط با یک محصول یا خدمات خاص است تا مشخص شود مخاطبان چه واکنشی نسبت به محصولات یا خدماتی یک کسب و کار نشان خواهند داد. اطلاعاتی که از راه این تحقیقات به دست می آید را میتوان برای فعالیتهای تبلیغاتی و بازاریابی استفاده نمود یا اولویتها و محصولات و خدمات مورد نیاز مشتری را مشخص کرد.

انواع تحقیقات بازار

انواع مختلفی از تحقیقات بازار وجود دارد که زمینه های گوناگون تحقیق را پوشش میدهد. صاحبان کسب و کار دوست دارند با رفتار خرید مشتری یا مقدار هزینه احتمالی که مشتری حاضر است برای یک محصول بپردازد، ‌‌آشنا شوند و تحقیقات بازار به آن ها کمک میکند به نتایج مطلوبی برسند. بسته به روشها و ابزارهای مورد نیاز، انواع تحقیق بازار عبارتند از:

تحقیقات بازار اولیه (ترکیبی از تحقیقات بازار کیفی و کمی):

تحقیقات بازار اولیه، فرآیندی است که طی آن سازمانها یا کسب و کارها با مشتریان نهایی رابطه برقرار کرده یا شخص سومی را برای انجام مطالعات مرتبط و جمع آوری اطلاعات استخدام میکنند. اطلاعات به دست آمده میتواند اطلاعات کیفی (داده های غیر عددی) یا داده های کمی (داده های عددی یا آماری) باشد. هنگام انجام تحقیقات بازار اولیه میتوان از دو نوع تحقیق برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرد: تحقیق اکتشافی و تحقیق خاص. تحقیق اکتشافی (Exploratory research)، پایان بسته دارد، در واقع سوالاتی است که در قالب مصاحبه معمولاً از گروه کوچکی از مردم (گروه نمونه) پرسیده میشود. در این نوع از تحقیقات،‌ تعداد نمونه به ۶ تا ۱۰ نفر محدود است. از طرف دیگر تحقیق خاص (Specific research) با دقت خیلی بیشتری انجام میشود و از آن برای حل مشکلاتی که در طول تحقیق اکتشافی مشخص شده، استفاده میکنند.

همانطور که پیشتر ذکر شد تحقیقات بازار اولیه ترکیبی از تحقیقات بازار کیفی و تحقیقات بازار کمی است. تحقیقات بازار کیفی شامل داده های نیمه ساختار یافته یا ساختار نیافته است که از طریق روشهای معمول تحقیقات بازار کیفی انجام میشود. این روشها شامل موارد زیر میباشد:

 • گروه های تمرکز: گروه تمرکز یکی از روش های متداول تحقیقات بازار کیفی به حساب می آید. این گروه شامل تعداد محدود ۶ تا ۱۰ نفر میشود که معمولاً به نظرسنجی های آنلاین که برای آن ها فرستاده میشود، ‌پاسخ میدهند. بهترین مزیت گروه تمرکز در این است که اطلاعات را میتوان از راه دور جمع آوری کرد و دیگر نیازی به تعامل شخصی و حضوری با اعضای گروه وجود ندارد. در هر صورت از آنجا که در این روش باید اطلاعات پیچیده را جمع آوری کرد،‌ یک روش گران محسوب میشود.
 • مصاحبه نفر به نفر: همانطور که از نام این روش مشخص است، این روش شامل تعامل شخصی در قالب یک مصاحبه میشود که محقق با پرسیدن یکسری سوال، اطلاعاتی را از پاسخ دهندگان جمع آوری میکند. سوالات اغلب پایان باز دارند و به نحوی پرسیده میشوند که پاسخ دهنده به راحتی به آنها پاسخ دهد. این روش به شدت به توانایی و تجربه مصاحبه کننده بستگی دارد تا سؤالاتی را مطرح کند که پاسخ دهنده بدون هیچ مشکلی و با علاقه به آن ها پاسخ دهد.
 • تحقیقات قوم نگاری: این نوع از تحقیقات در محیط زندگی پاسخ دهنده انجام میشود و مصاحبه کننده باید خود را با محیط طبیعی پاسخ دهنده هماهنگ کند که میتواند یک شهر یا حتی یک روستای دورافتاده باشد. محدودیتهای جغرافیایی میتواند عامل مهمی در انجام این نوع تحقیق باشد و شاید از چند روز تا چند سال طول بکشد.

سازمانها از روشهای تحقیق کیفی برای انجام تحقیقات بازار ساختار یافته استفاده میکنند تا با به دست آوردن دیدگاه های آماری، تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند. این روش در گذشته با کاغذ و قلم انجام میشد، اما اکنون به نظرسنجی های ساختار یافته آنلاین تغییر یافته است که برای به دست آوردن اطلاعات عملی از پاسخ دهندگان انجام میشود. محققان تمایل دارند از پلتفرمهای نظرسنجی مبتنی بر سیستمهای مدرن و تکنولوژی برای طراحی و تدوین نظرسنجی خود استفاده کنند و با این کار بیشترین پاسخ را به دست آورند. از طریق یک مکانیزم ساختار یافته خوب میتوان داده ها را به راحتی جمع آوری و گزارش کرد و با در اختیار داشتن این داده ها میتوان اقدامات ضروری را لحاظ کرد.

تحقیقات بازار ثانویه

در تحقیقات بازار ثانویه از اطلاعاتی که توسط منابع بیرونی مثل سازمانهای دولتی، رسانه ها و اتاقهای بازرگانی تهیه شده، استفاده میشود. این اطلاعات در روزنامه ها، مجلات، کتابها، وب سایت شرکتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی منتشر میشوند. منابع تحقیقات ثانویه بازار عبارتند از:

 • منابع عمومی: منابع عمومی مانند کتابخانه ها راه بسیار خوبی برای جمع آوری اطلاعات رایگان هستند. کتابخانه های دولتی معمولاً خدمات خود را بدون هزینه ارائه میکنند و یک محقق میتواند اطلاعات موجود را مستند کند.
 • منابع تجاری: منابع تجاری، قابل اعتماد و در عین حال گران هستند. روزنامه های محلی، مجلات، رسانه های تلویزیونی، از منابع تجاری عالی برای جمع آوری اطلاعات به شمار می روند.
 • موسسات آموزشی: اگر چه جزو منابع متداول برای جمع آوری اطلاعات محسوب نمیشوند، اما اکثر دانشگاه ها و موسسات آموزشی منبع غنی از اطلاعات هستند زیرا در این موسسات بیشتر از هر بخش تجاری، پروژه های تحقیقاتی انجام میشود.

تحقیقات بازار چه اهمیتی دارد؟

با توجه به رقابتی شدن بیش از پیش اقتصاد، ‌برای کسب و کارها خیلی مهم است که درک روشنی از علایق و اولویتهای مشتریان خود داشته باشند. انجام تحقیقات بازار یکی از بهترین راه های دستیابی به رضایت مشتری، کاهش هزینه ها و ارتقای کسب و کار است. در ادامه به شما میگوییم که چرا تحقیقات بازار اهمیت دارد و نباید آن را نادیده گرفت:

 • درباره ارزش محصولات موجود و جدید، اطلاعات کافی در اختیار کسب و کارها میگذارد و متعاقباً به برنامه کسب و کار و تدوین استراتژی مناسب کمک میکند.
 • نیازها و خواسته های مشتری را مشخص میکند. بازاریابی، یک فرآیند مشتری محور است و شناخت مشتری و نیازهایشان به کسب وکارها کمک میکند اقدام به ساخت محصولات و خدماتی متناسب با نیاز بازار کنند.
 • با درک نیازهای مشتریان، کسب و کارها نیز میتوانند تولید و فروش خود را پیش بینی کنند. یکی از دشوارترین امور برای مدیر تولید، پر نگه داشتن انبار است. او باید مشخص کند که کسب و کار به چه موادی نیاز دارد و چه مقدار تولید کالا میتواند پاسخگوی نیاز مشتری باشد.
 • برای اینکه گوی سبقت را از بقیه رقبا بربایید باید از تحقیقات بازار به عنوان ابزاری مهم برای انجام تحقیقات تطبیقی استفاده کنید. کسب و کارها میتوانند از استراتژیهای کسب و کاری استفاده کنند که به آنها کمک میکند جلوتر از رقبای خود باقی بمانند.

مراحل انجام تحقیقات بازار

انجام تحقیقات بازار بدون برنامه ریزی عملی نیست. اطلاع از اینکه در موقعیتهای مختلف باید چه اقداماتی انجام دهید باعث صرفه جویی در وقت محققان شده و مشکلات پیش رو را کاهش می دهد.

قدم اول در تحقیقات بازار: تشخیص مسئله

با تعیین مخاطب هدف، محقق میتواند تحقیق خود را هدفمند انجام دهد. این سوالات باید به منظور حل مشکلات تهیه شوند و با پروژه تحقیق هماهنگی داشته باشند. به همین دلیل سوالات باید به وضوح نوشته شوند و پاسخ دهنده به راحتی آن ها را بفهمد. محققان میتوانند سوالات خود را روی گروه کوچکی آزمایش کنند تا ببینند که آیا سوالات قابل فهم هستند و میتوان از پاسخهای آن به نتایج مطلوبی رسید یا خیر. اهداف تحقیق باید به شیوه ای دقیق نوشته شود و شرح مختصری از اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری آن ارائه گردد. در ضمن کسب و کارها باید بدانند که چرا این تحقیق را انجام میدهند و پاسخ روشنی برای آن داشته باشند.

قدم دوم در تحقیقات بازار: مشخص کردن نمونه

برای انجام تحقیقات بازار، محققان نیاز به یک نمونه نماینده دارند که میتواند با استفاده از یکی از تکنیکهای متعدد نمونه گیری،‌ آنها را انتخاب کنند. نمونه نماینده شامل تعداد محدودی از افراد میشود که نماینده گروه بزرگی به حساب می آیند.

 • سازمانها نمی توانند منابع خود را صرف جمع آوری اطلاعات از جمعیت اشتباه کنند. به همین دلیل خیلی مهم است که جمعیت نماینده همان ویژگیهای مورد نظر محققان را داشته باشند.
 • توجه داشته باشید که بازاریابان همیشه ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ به عنوان مثال افرادی هستند که شاید به خاطر مشغله پاسخ سوالات را ندهند، ‌یا پاسخهای ناقص ارائه کنند و به این ترتیب بازاریابها نمیتوانند به اطلاعات مورد نظر دست یابند.
 • هرچه اندازه نمونه بزرگ تر باشد احتمال اینکه نماینده یک جمعیت باشند بیشتر میشود. یک نمونه بزرگ میتواند باعث اطمینان خاطر محققان شود که افراد این نمونه، همان افراد مورد نظر آنها هستند. به این ترتیب اگر محققان میخواهند عدم دقت و اشتباه را به حداقل برسانند باید نمونه های نماینده و متعادل داشته باشند.
 • عملاً همه تحقیقات باید مبتنی بر نمونه گیری علمی و نظریه های آماری و احتمال باشد.

از دو راه میتوان نمونه نماینده را جمع آوری کرد:

 • نمونه گیری احتمالی: در این روش، انتخاب نمونه به صورت تصادفی انجام میشود که تضمین میکند هر یک اعضای جمعیت شانس یکسانی برای انتخاب شدن در گروه نمونه داشته باشد.
 • نمونه گیری غیر احتمالی: در نمونه گیری غیر احتمالی، انواع مختلفی از مردم برای نمونه انتخاب میشوند تا نمونه نهایی وضعیت متعادل تری داشته باشد. آگاهی از ویژگیهای جمعیت شناسی گروه مطمئناً کمک شایانی به ما میکند تا نمونه مطلوب مان را محدود کرده و متغیرهایی نظیر جنسیت، سن و محل زندگی را برای آنها تعریف کنیم. محققان با آگاهی از این ویژگیها میتوانند یک نمونه نماینده مطلوب و کارآمد تشکیل دهند.

زمانی که نمونه، نماینده یک جمعیت نباشد، احتمال بروز خطا و اشتباه وجود دارد. اگر محققان قصد دارند از بین ۱۰۰ کارمند دست به انتخاب نمونه نماینده بزنند، آنها باید تعداد مناسبی از زنان و مردان را انتخاب کنند. سایز نمونه اهمیت زیادی دارد، اما تضمینی برای دقیق بودن اطلاعات به دست آمده نخواهد بود.

تحقیقات بازار چیست

قدم سوم در تحقیقات بازار: جمع آوری اطلاعات

در ابتدا باید ابزار جمع آوری اطلاعات مشخص شود. در واقع وقتی پاسخ دهندگان، به سوالات پاسخ نمیدهند یا پاسخهای ناقص ارائه میکنند، احتمال بروز اشتباه زیاد است. به همین دلیل جمع آوری صحیح اطلاعات میتواند از بروز این اشتباهات جلوگیری کند.

قدم چهارم در تحقیقات بازار: تحلیل نتایج

هر یک از فرآیندهای تحقیق بازار به هم مرتبط هستند و چنانچه به درستی انجام شوند اما تحلیل دقیقی روی نتایج صورت نگیرد، تصمیماتی که متعاقباً گرفته میشود نمیتواند دقت کافی را داشته باشد. یک تحلیل عمقی مطمئناً میتواند کمک زیادی برای دستیابی به راهکارهای موثر کند. تحلیل داده باید در قالب یک گزارش ارائه شود و با وضوح کامل نوشته شود تا تصمیمات تاثیرگذاری براساس آنها اتخاذ گردد.

محققان چطور میتوانند به ارزیابی نتایج تحقیقات بپردازند؟ داده های کمی فقط شامل سن، جنسیت، ‌شغل و تعداد مصاحبه شونده ها میشود زیرا بقیه اطلاعات مبتنی بر احساسات و تجربیاتی است که توسط شخص مصاحبه شونده به ما منتقل میشود. ابزاری به نام نقشه همدلی (Empathy map) برای این منظور وجود دارد که ما را در جایگاه مشتری قرار میدهد تا به معنای واقعی کلمه بتوانیم ویژگی ها و شاخصه هایی را شناسایی کنیم که امکان هماهنگی بهتر بین محصولات و خدمات و همچنین نیازها و خواسته های مشتری را به ما میدهند.

با برنامه ریزی دقیق تحقیق، تعیین فرضیه های مناسب و مشخص کردن روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، انجام تحلیل و تفسیر نتایج کار ساده و موفقیت آمیزی خواهد بود.

قدم پنجم در تحقیقات بازار: تهیه گزارش تحقیق

هنگام ارائه نتایج، محققان باید روی این موارد تمرکز کنند: با استفاده از این گزارش تحقیق میخواهند به چه اهدافی برسند؟ یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که محققان انجام میدهند این است که گزارش خود را با همان ترتیب سوالات تهیه کرده و به داستان گویی توجه نمیکنند، در واقع فکر میکنند که ساختار گزارش باید به همان شکل سوالات نظرسنجی باشد.

توصیه برترین تحلیلگران برای تهیه یک گزارش خوب: برای ارائه نتایج از سبک هرم معکوس استفاده کنید و در ابتدا پاسخ سوالاتی را بیاورید که باعث شده یک کسب و کار در وهله اول دست به انجام این تحقیق بزند. نتایج حاصل از تحقیق را در اول گزارش ارائه کنید و به جای اشاره به شواهد و مدارک، نتایج اساسی و مهم را بیاورید. محققان در ادامه میتوانند برای افرادی که وقت کافی دارند و علاقه مند هستند، جزییات بیشتری ارائه کنند.

قدم ششم در تحقیقات بازار: تصمیم گیری

سازمانها یا کسب و کارها باید تحقیقات بازار را در هر شرایطی انجام دهند و از انجام آن غافل نشوند. تحقیقات بازار به محققان کمک میکند تا به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی پیدا کنند که به عنوان مثال میتواند درباره نیت و قصد مشتری از خرید یا دریافت بازخوردها به منظور ارتقای بازار هدف باشد. محققان همچنین میتوانند اطلاعات ارزشمندی به دست آورند که به آنها کمک میکند قیمت کالاها یا خدمات را تخمین بزنند و نقطه تعادلی پیدا کنند که هم برای کسب و کارشان و هم برای مشتری مفید و سودمند باشد.

مزایای تحقیقات بازار کارآمد

 • تصمیمات آگاهانه میگیرید: پیشرفت یک سازمان به نحوه اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت بستگی دارد. با استفاده از تکنیکهای تحقیق بازار، مدیریت میتواند تصمیمات کسب و کار را بر اساس نتایج به دست آمده بگیرد که مبتنی بر دانش و تجربه خواهد بود. تحقیقات بازار به شناخت روند بازار کمک میکند، از این رو برای شناخت هر چه بیشتر مشتری باید آن را به طور منظم در دستور کار خود قرار دهید.
 • اطلاعات دقیق به دست می آورید: تحقیقات بازار، اطلاعات واقعی و دقیق را در اختیار کسب و کارها قرار میدهد و شرکتها میتوانند به کمک آن از مشکلات احتمالی در آینده اجتناب کنند. اگر تحقیقات بازار به درستی انجام شود، یک کسب وکار بی شک میتواند رو به جلو حرکت کرده و از سایر رقبا جلو بزند.
 • اندازه بازار را تعیین میکنید: محقق میتواند اندازه بازار را برای فروش محصولات یا خدمات تعیین کند و متعاقباً سودآوری لازم را ارزیابی کند.
 • یک سیستم فروش مناسب انتخاب میکنید: شما میتوانید براساس نیاز بازار، یک سیستم فروش دقیق انتخاب کرده و خدمات و محصولات مورد درخواست مشتری را در اختیار او قرار دهید.
 • در مورد علایق و اولویت های مشتری آگاه میشوید: تحقیقات بازار به کسب و کارها کمک میکند درباره علایق و اولویت های مشتری و تغییر آنها مطلع شود و براساس علایق،‌ عادت های خرید و سطح درآمد مشتری عمل کند. محققان می توانند مطابق با نیاز مشتری نوع محصولی که باید تولید یا فروخته شود را مشخص کنند.
 • اطلاعات بیشتری درباره درک مشتری از برند خود به دست می آورید: تحقیقات بازار به سازمان ها کمک می کند درباره درک مشتری از سازمان یا برندشان بیشتر بدانند.
 • روش های ارتباط با مشتری را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهید: تحقیقات بازار به عنوان یک راهنما برای ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه به شمار می رود.
 • باعث سرمایه گذاری سود آور میشود: به لطف اطلاعات ارزشمندی که از طریق تحقیقات بازار به دست می آید، محقق می فهمد که مسیر درست کدام است و از کدام راه می توان اهداف فروش را محقق کرد و به این ترتیب یک سرمایه گذاری سودآور را رقم زد.

چرا کسب و کارها به تحقیقات بازار نیاز دارند؟

تحقیقات بازار یکی از موثرترین روشها برای آگاهی از مشتریان هدف، رقبا و کلیت بازار است. هدف از انجام تحقیقات بازار، جمع آوری اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه است. تحقیقات بازار به خصوص برای کسب وکارهای کوچکی اهمیت دارد که میخواهند مشخص کنند که آیا ایده جدید کسب و کارشان تداوم خواهد یافت،‌ آیا باید به دنبال بازار جدید باشند یا باید یک محصول یا خدمات جدید را در دستور کار خود قرار دهند؟ در ادامه به شما میگوییم که تحقیقات بازار چطور میتواند به کسب و کارهای کوچک کمک کند.

رقابت: براساس مطالعه ای که توسط بیزینس اینسایدر (Business Insider) انجام شد، ۷۲ درصد از کسب و کارهای کوچک تمرکز خود را روی افزایش درآمد قرار میدهند. انجام تحقیقات به کسب و کارها کمک میکند تا اطلاعات خوبی نسبت به رفتار رقبایشان به دست آورند. آگاهی از نقاط ضعف و قوت رقیب ‌به شما نشان میدهد که محصولات یا خدمات خود را چطور عرضه کنید. در واقع کسب وکارهای کوچک برای موفقیت باید درک کافی از محصولات یا خدماتی که رقبا ارائه میکنند و همینطور قیمت پیشنهادی آنها داشته باشند.

مشتری: بسیاری از کسب و کارهای کوچک فکر میکنند که درک روشنی از مشتریان خود دارند، اما فقط با انجام تحقیقات بازار میفهمند که طرز فکرشان اشتباه بوده است. تحقیقات بازار ویژگیهای میانگین مشتریان شما را مشخص کرده و اطلاعات خوبی درباره عادتهای خرید، میزان پولی که میخواهند صرف خرید کالا یا خدمات کنند و غیره به شما میدهد. نکته مهم تر اینجاست که میفهمید چه تمایز و برتری در محصول یا خدمات شما وجود دارد که مشتری، برند شما را به رقبا ترجیح میدهد.

فرصتها: با انجام تحقیقات بازار میتوان فرصتهای بالقوه در مورد عرضه محصولات یا خدمات را شناسایی کرد. هر چه اطلاعات شما از مشتری هدف تان بیشتر باشد،‌ میتوانید محصولات یا خدمات مکمل برای رفع نیازهای مشتری ارائه کنید. مشتری در طول زمان به تغییرات نیاز دارد که باید براساس فناوریهای جدید و شرایط مختلف صورت بگیرد. پس باید نیازهای جدید مشتری را شناسایی کرده و متعاقباً فرصتهای جدیدی برای کسب و کار خود فراهم کنید.

پیش بینی: کسب و کارهای کوچک و همینطور مشتریان تحت تاثیر عملکرد اقتصاد محلی و ملی قرار میگیرند. وقتی مشتری نسبت به وضعیت اقتصادی خود احساس نگرانی کند، پول کمتری برای خریدهای خود اختصاص میدهد که میتواند روی فعالیت کسب و کارها تاثیر بگذارد. سازمانها با انجام تحقیق روی مشتری میتوانند از دیدگاه و درک مشتری نسبت به اقتصاد اطلاعات بیشتری به دست آورند و تغییرات ضروری را در دستور کار خود قرار دهند. به عنوان مثال اگر شرایط اقتصادی مساعد نیست، صاحبان کسب و کارها میتوانند راه اندازی محصول جدید خود را به زمان دیگری موکول کنند.

خدمات گروه کلید در زمینه تحقیقات بازار کمی و کیفی

 • انجام پروژه های تحقیقات بازار کمی و کیفیانجام پروژه های تحقیقات بازاریابی کیفی و کمی
 • راه اندازی یا توسعه سازمان بازاریابی و فروش
 • طراحی و مشاوره اجرای پروژه های ورود به بازار
 • راه اندازی یا توسعه سیستم توزیع و پخش مویرگی کالا
 • طراحی و مشاوره اجرای پروژه های توسعه یا نفوذ در بازار
 • اندازه گیری و ارزیابی رضایتمندی مشتری و کارکنان
 • اندازه گیری اثربخشی بازاریابی، تبلیغات و استراتژی های برنامه ریزی و ارتباطات
 • جمع آوری داده درباره رقبا، تجزیه و تحلیل قیمت، فروش و روش بازاریابی و توزیع آنها
 • پیش بینی و پیگیری بازاریابی و روند فروش، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده
 • جست و جو و ارائه اطلاعات برای کمک به شرکتها در تعیین موقعیت خود در بازار
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی، ترجیحات، نیازها و عادات خرید مشتری به منظور شناسایی بازارهای بالقوه و عوامل موثر بر تقاضای محصول
 • انجام تحقیقات بازار کمی و کیفی درباره نظرات مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی، همکاری با متخصصان بازاریابی، کارشناسان آمار، نظرسنجی و دیگر افراد حرفه ای
تحقیقات بازار کیفی : راهنمای جامع تحقیقات بازار کمی : راهنمای جامع

مشاوران گروه کلید بدون استثنا دارای مدرک دکتری هستند و تجربه فعالیت در صنعتهای گوناگون و مواجهه با چالشهای انواع کسب و کارها را دارند. جهت مشاوره تلفنی یا حضوری با گروه کلید تماس بگیرید.

 • مبلغ مشاوره به مدت یک ساعت: ۵۰۰ هزار تومان
 • مبلغ مشاوره به مدت نیم ساعت: ۲۵۰ هزار تومان

مشاورین گروه کلید (KSYKG) راهکارهایی اجرایی برای چالشهای پیش روی کسب و کارها ارائه میکنند و سپس در اجرای راهکارها و تحلیل نتایج به دست آمده نیز در کنار شما خواهند بود.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره گروه کلید بهره مند شوید.

همراهان گرامی در ادامه تعدادی از مطالب مرتبط و کاربردی در حیطه تحقیقات بازار ارائه شده است. بررسی این مطالب برای شما مفید می باشد.