اینکوترمز 2010

اینکوترمز 2010

CARRIAGE PAID TO این قاعده می‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد. “پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد” بدین معنی است که فروشنده کالا را به حمل کننده یا شخص دیگری که خود تعیین کرده است در محل توافق شده (در صورتی که چنین محلی بین طرفین موردتوافق قرار گرفته باشد) تحویل می‏دهد و اینکه فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا محل مقرر در مقصد را منعقد و هزینه لازم برای حمل را پرداخت کند.

هنگامی‏ که قاعده ‏های” پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد” CPT، ” پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد” CIP، ” قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد” CER، یا “قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد” CIF مورد استفاده قرار می‏گیرند، فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می‏رساند که آن را در اختیار حمل کننده بگذارد و نه وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.

این قاعده دارای دو نقطه انتقالی (بحرانی) است، زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا و هزینه‏ های کالا در محل‏ های متفاوتی منتقل می‏ شود. به طرفین کاملاً توصیه می‏ گردد که حتی‏ الامکان هم محل تحویل را که درآنجا مسئولیت خطرهای متوجه کالا به خریدار منتقل می ‏شود و هم محل مقرر در مقصد که فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا آنجا را منعقد کند، دقیقاً در قرار داد مشخص نمایند. چنانچه از حمل کنندگان متعددی برای حمل کالا به مقصد مقرر استفاده شود و طرفین در مورد نقطه تحویل خاصی توافق نکرده باشند، وضعیت ناشی از چنین قصوری آن است که مسئولیت خطرهای متوجه کالا هنگامی منتقل می ‏گردد که کالا به نخستین حمل کننده در نقطه‏ای که کلاً فروشنده آن را انتخاب می‏کند و خریدار هیچ گونه نظارتی برآن ندارد، تحویل داده می‏ شود.

چنانچه طرفین بخواهند که انتقال مسئولیت در مرحله‏ای دیرتر(مثلاً در یک بندر دریایی یا فرودگاه) صورت گیرد، لازم است این نقطه را در قرارداد فروش خود تعیین کنند.

همچنین به طرفین کاملاً توصیه می‏ شود که نقطه ‏ای را حتی ‏الامکان در محل مقرر در مقصد دقیقاً تعیین نمایند، زیرا هزینه‏ های کالا تا این نقطه به حساب فروشنده است. به فروشنده توصیه می ‏گردد قراردادهای حملی را تهیه کند که با این انتخاب دقیقاً سازگاری داشته باشند. اگر فروشنده به موجب قرارداد حمل خود، هزینه ‏هایی را در ارتباط با تخلیه کالا در محل مقرر در مقصد متحمل شود، حق ندارد چنین هزینه ‏هایی را از خریدار مطالبه کند، مگر اینکه میان طرفین به گونه دیگری توافق شده باشد.

“پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد” مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء، کالا را جهت صدور ترخیص کند. با این وجود، فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود و یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، هیچ گونه تعهدی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*