تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

در هر مرحله از تحقیقات بازاریابی گاهی خطاهایی روی می دهد که موجب ارائه اطلاعات نادرست به مدیران می شود. پیشگیری از ایجاد چنین خطاهایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اصولاً دو نوع خطا در تحقیقات بازاریابی وجود دارد: ۱)خطاهایی که به نمونه مربوط می شود؛ ۲) خطاهایی که به نمونه مربوط نمی شود.

۱– خطاهایی که به نمونه مربوط می شود. در بیشتر تحقیقات بازاریابی، از مردم، کالاها یا مغازه ها نمونه گیری می کنند و پژوهشگر براساس نتایج به دست آمده از این نمونه ها، درباره کل جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است نتیجه گیری هایی می کند. اگر بین نتایج به دست آمده از نمونه و کل جمعیت تفاوت هایی وجود داشته باشد این تفاوت ها ناشی از خطاهای مربوط به نمونه است. خطاهایی که به نمونه مربوط می شود دارای دو ویژگی است که دانستن آنها برای پژوهشگر مفید است: الف)می توان آنها را اندازه گیری کرد؛ ب) هر قدر تعداد نمونه افزایش یابد، خطاها کاهش می یابد.

۲– خطاهایی که به نمونه مربوط نمی شود. خطاهایی است که در فرایند تحقیق رخ می دهد و خطاهای عمدی را نیز در بر می گیرد. متاسفانه این خطاها در تحقیقات بازاریابی بسیار است؛ و متاسفانه خطاهایی را که به نمونه مربوط نمی شود، نمی توان به آسانی اندازه گیری کرد و با افزایش تعداد نمونه ها خطاها کاهش نمی یابد و حتی احتمال افزایش هم دارد. این خطاها عبارتند از:

  • تعریف نادرست مشکل.
  • خطاهای ناشی از عدم پاسخگویی به پرسشنامه.
  • خطاهای اندازه گیری.
  • نتیجه گیری های علّی نادرست.
  • طرح ضعیف پرسشنامه.
  • خطای ناشی از شدت توجه مصاحبه کننده.
  • خطای مصاحبه کننده.
  • خطای ناشی از پردازش داده ها.
  • خطاهای ناشی از تجزیه و تحلیل اطلاعات.
  • خطاهای ناشی از تفسیر نتایج.

 

گروه کلید با داشتن تیمی با تجربه تمامی پروژه های تحقیقات بازار کمی و تحقیقات بازار کیفی شرکت شما را انجام می دهد پس با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه می توانید برای آنچه پیش رو است، بهتر آماده شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

میخواهید از آخرین مطالب سایت باخبر شوید ؟

به خبرنامه گروه کلید بپیوندید