اصل سطوح عصبی – زبانی در مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات

اصل سطوح عصبی - زبانی در مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات

اصل سطوح عصبی - زبانی در مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات

اصل سطوح عصبی  زبانی

اصل سطوح عصبی و زبانی که رابرت دلتز آن را توسعه داد در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات به تفکر درباره یادگیری، تغییر و رشد پیام ها و پیام رسانان کمک می کند. همچنین دارای شش سطح اساسی است که عوامل تبلیغاتی و ارتباطی در آن مورد بررسی قرار می گیرند.

محیط

محیط، مکان و زمانی است که کانال های ارتباطی در آن قرار داشته و فرایند سیستماتیک و اعصاب و زبان پیام رسانی در آن محیط در چالش هستند فرصت ها و محدودیت هایی که در این محیط بوجود می آید می تواند اعصاب و زبان را با یکدیگر برای رسیدن به هدف پیوند دهد.

قدرت و توانایی ها

این سطح به پیام رسانان کمک می کند، تا دریابند که بین تفکر و عملکرد آنها و ارزش و توانایی شان هماهنگی وجود دارد. تضاد بین این سطوح به استرس، سوءتفاهم ها و عملکرد ضعیف منجر می شود.

قدرت و توانایی یک پیام با پیام رسان در ان ال پی به دو دسته تقسیم شده است که به نحوه استفاده از روش مدل سازی در ارتباط است.

  1. قدرت شخصی پیام و پیام رسان
  2. قدرت عمومی پیام و پیام رسان

رفتار

در سطوح زبانی – عصبی ان ال پی، رفتار یک پیام، رسانه و مخاطب می تواند در بکارگیری الگوهای زبانی متناسب با شخصیت، پیام و رسانه و استفاده از زبان برای برقراری ارتباط تأثیر گذار باشد.

شناخت رفتار عصبی – زبانی پیام ها، رسانه ها و مخاطبان نقش بسیار مهمی در موفقیت و اثربخشی یک کمپین تبلیغاتی دارد.

به برخی از نکاتی که برای شناخت این رفتارها الزامی است اشاره می شود:

  1. تشخیص شخصیت و الگوهای انگیزشی پیام ها، رسانه ها و افراد با استفاده از الگوهای زبانی آنان. برای نمونه قصه ها، داستان ها و اصطلاحاتی خاصی که گاهی بین افراد فراگیر می شود می تواند پیام های مناسب تبلیغاتی و ارتباطی باشد.
  2. تشخیص این که مخاطبان، پیام ها، رسانه ها و ابزارهای ارتباطی به چه حواسی وابسته اند.
  3. توانایی کلی گویی یا جزیی گویی در فرصت های مناسب تبلیغاتی و ارتباطی، برای کسب نتایج خاص.
  4. استفاده غیر مستقیم از زبان برای تشخیص و تأثیر.
  5. احترام به کلمات و عبارت های دیگران، چرا که کلمات، بیانگر تجربه آنها از واقعیت است… رفتار آنچه که فرد انجام می دهد.

تفکر

شامل قدرت تولید و قدرت ادراک است. عناصر تفکر، شامل دیدن (دیداری) شنیدن (تصور صداها یا داشتن گفت وگوهای درونی) تجربه احساسات (عاطفی یا غیر عاطفی) و حس کردن بوها یا مزه ها است. در هر یک از این حوزه ها، ان ال پی کمک می کند تا پیام ها، مخاطبان و رسانه ها متوجه افکار باشند و در صورت نیاز آنها را تغییر دهند تا ارتباط با اثر بخشی کامل انجام شود.

توانایی تغییر حواس در ان ال پی افراد را قادر می سازد تا تفکرات و تجربیات کم و بیش خوشایندی را در خود ایجاد کنند.

احساسات

روش دیگر اصل عصبی – زبانی در ان ال پی با عواطف پیوند دارد که بیشتر مرتبط با رفتار پیام ها، مخاطبان، رسانه ها و عوامل مرتبط با آن است. از آنجا که ارتباط نزدیکی بین بدن و ذهن وجود دارد، ایجاد تغییرات ذهنی با تغییر موقعیت بدن، یک نمونه از این نوع ارتباط است.

اغلب مخاطبان از روی عادت، موقعیت های مختلفی در ارتباط با حالت های عاطفی متفاوت دارند، برای مثال وقتی که آنها پر انرژی هستند، فضای بیشتر و هنگام نگرانی، فضای کمی را اشغال می کنند. با تغییر موقعیت بدن، امکان تغییر افکار و احساسات وجود دارد. تبلیغات و ارتباطات نیز باید با توجه به شرایط به وجود آید.

معنویت

«ان. ال. پی» راه های کاوش ماورای تجربه های زندگی روزمره را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بعد معنوی، مفهومی نسبتاً متفاوت از مفاهیم دیگر مثل: افکار، احساسات، رفتار و باورهاست. انتقال پیام ها و مفاهیم این حوزه به دلیل این که مخاطبان، زبان یکسانی دارند آسانتر است.

بسیاری از افراد که با ان. ال. پی کار می کنند به افراد دیگر کمک می کنند تا حس و آگاهی معنوی خود را توسعه بخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*