اصول زبان بدن، دی ان ای در مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات

اصول زبان بدن، دی ان ای در مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات

اصول زبان بدن، دی ان ای در مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات

اصل زبان بدن[۱]

ارتباط غیرکلامی یا زبان بدن در ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات: حرکات بدن انسان ها بیانگر ارتباطات، احساس ها و افکار آنان است. انسان ها حتی اگر با زبان سرو کلماتی که به زبان می آورند سعی در مخفی کردن احساسات و افکار خود داشته باشند، باز هم زبان بدن قادر به کشف رفتارها و روحیات افراد است. از روی دست دادن دو نفر می توان تشخیص داد که این دو فرد شهری هستند یا روستایی.

همچنین شخصی که درحال بیان حقیقت است، مستقیم در چشمان شما نگاه میکند و چشمانش را از مخاطب خود بر نمی دارد.

یک علامت دیگر دایره ای است که به کمک شصت دست و انگشت اشاره ساخته می شود، این علامت در کشورهای انگلیسی زبان تداعی کننده حرف O از کلمه OK است! همین علامت بدون هیچ تغییری در کشور فرانسه به معنای صفر، هیچ یا پوچ است! در کشور ژاپن به معنای پول است. در تبلیغات نیز نباید از اهمیت این موضوع مهم غافل ماند.

برخی از مواردی که در ان ال پی به آنها در ارتباطات غیرکلامی و کاربرد آن در تبلیغات و ارتباطات توجه می شود به شرح زیر می باشد:

 • ارتباط چشمی
 • تن صدا
 • لمس
 • ژست ها
 • ظاهر فیزیکی
 • حریم و فاصله شخصی
 • بیان صورت
 • فرازبان[۲]
 • بکارگیری وسایل
 • گوش دادن
 • چهره و حالت های چهره
 • تکنیک ها و شیوه ها وحالت های دست دادن افراد
 • شیوه های خارش و مالش اندام مختلف بدن
 • حرکات مختلف دست و شیوه های اشاره و دست دادن در حالات مختلف
 • حرکات مختلف پا در حالات مختلف
 • حالات مختلف نشستن
 • حرکات مختلف سر و اجزای آنبرخی از مواردی که دست اندرکاران تبلیغاتی در بررسی مخاطبان تبلیغاتی در ایران می توانند آنها را بررسی و مورد توجه قرا ردهند به شرح زیر می باشد.

رفتار مخاطبان تبلیغاتی در ایران

 • هرم سنی جامعه ایران
 • هرم نیازهای جامعه ایرانی
 • ساختار خانواده های ایرانی
 • ساختار سنت ها و رسوم
 • شرایط و خصوصیات زندگی
 • اولویت هزینه های مردم ایران
 • سبد و الگوی مصرف خانواده ها و افراد در ایران
 • ارزش های پنهان و آشکار
 • اخلاق ایرانی
 • معنویت ایرانی
 • روحیه ایرانی
 • جاذبه های ایرانیان
 • مهاجرت مردم به ویژه جوانان برای تحصیل و اشتغال
 • گروه های مذهبی و سیاسی
 • تقاضاهای پنهان
 • امیدزندگی
 • نرخ امنیت
 • سن، عمر و در آمد
 • حساسیت های ایرانیان (سلامتی، ایمنی، روزمرگی و …)
 • سرعت، سهولت در خرید و چانه زنی ایرانیان
 • طبقات اجتماعی ایرانیان
 • سرگرمی و تفریحات
 • چشم و همچشمی
 • هوش اجتماعی

اصل دی ان ای[۳] ان ال پی

یکی از بارزترین شیوه های نفوذکلام، شناخت سیستم روحی افراد و تقلید از آنهاست. برای این کار باید به دقت به افراد چشم بدوزید، سخنان آنها گوش فرا دهید و ببینید که غالبا از چه نوع کلماتی استفاده میکنند و چگونه آنها را در غالب الفاظ می ریزند.

به طورکلی مشتریان و مخاطبان در تبلیغات، بازاریابی و ارتباطات به یکی از چهار سیستم تقسیم می شوند:

الف) مشتریان و مخاطبان بصری

– با سرعت سخن میگویند و آهنگ صدایشان بلند است.

– تنفس سریع، سطحی و نامرتب دارند و در قسمت بالایی قفسه سینه تنفس می کنند.

– دست ها راحرکت می دهند و به طرف بالا می گیرند.

– به هنگام اندیشیدن به طرف بالا نگاه می کنند.

ارتباط با مخاطبان بصری برای متخصصان بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات برای ایجاد ارتباط بسیار مشکل است زیرا مخاطبان بصری به علت رفتارهای خاص و تفکر بصری با پیام های بصری که ویژگی های خاص داشته باشند تحت تاثیر قرار گرفته و جلب توجه می کنند.

ب) مشتریان و مخاطبان سمعی

این گروه به لغات و واژه های سمعی تکیه دارند و به هنگام ارتباط، حالات فیزیولوژیکی زیر را از خودشان نشان میدهند:

به هنگام اندیشیدن اغلب به اطراف خود می نگرند.

دست خود را تا نیمه کمر بالا آورده و با آن ژست می گیرند.

آرام، منظم و از وسط قفسه سینه نفس می کشند.

آرام، با آهنگی آهسته اما پر طنین سخن می گویند.

ج) مشتریان و مخاطبان لمسی

در جملات این افراد، مفاهیم احساس قالب است. آنها با حالات و حرکات زیر با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

به هنگام اندیشیدن به پایین و طرف راست خود نگاه می کنند.

حرکات دست، تغییرات چهره و اعمال جسمانی آنها زیاد است.

تنفس این عده عمیق است و از تمام قفسه سینه برای تنفس استفاده می کنند.

معمولاً دستشان را پایین نگه می دارند و خود را به کرات لمس می کنند.

صدایشان عمیق است و کلمات شمرده از دهانشان خارج می شود.

برای ارتباط و مذاکره و پیام رسانی به مخاطبان لمسی باید از پیام ها، تصاویر و شیوه های لمسی برای جذب و قانع کردن آنها استفاده کرد.

د) مشتریان و مخاطبان حسابگر (منطقی استدلالی)

کلمات این افراد آمیخته با منطق و استدلال است و تغییرات فیزیولوژیکی آنها به شرح زیر است:

وقتی فکر می کنند به پایین و طرف چپ خود نگاه می کنند.

حرکات دست و تغییرات قیافه در آنها اندک است.

با لحنی آهسته و آرام به گونه ای شیوا سخن می گویند.

اگر بخواهیم در افراد با نظام ذهنی متفاوت نفوذ کنیم و با آنها رابطه ای ثمر بخش داشته باشیم، باید با شناخت اصول «برنامه ریزی عصبی، کلامی» نوع کلمات و رفتار خود را به گونه ای تغییر دهیم تا با دیدگاهی که آنها از جهان دارند همنوا شوند.

لغاتی که این عده در عبارات شان به آنها تکیه دارند به شرح زیر است:

آموختن، درنظر گرفتن، به ذهن کسی خطور کردن، عمل کردن، آگاه بودن، تصور کردن، تشخیص دادن، برانگیختن، تصمیم گرفتن، قدردانی کردن، معتقد بودن، مقدم بودن، تاکید کردن، هشیار بودن، به فکر فرو رفتن، حدس زدن، واضح، تجربه، تولید کردن، مخلوط کردن، وانمود کردن، تکمیل کردن، فراخواندن، بی احساس، لغو کردن، به جا آوردن، جدی بودن، فهمیدن، فراموش نکنید که بیشتر مردم از تمام سیستم های احساسی خود برای ارتباط بهره می گیرند اما تنها به یکی از آنها گرایش دارند.

[۱]. Body Langauge

[۲]. Paralanguage

[۳]. DNA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*