قانون توانگری

قانون توانگری

همه ما دارای عواطف و احساسات می‌باشیم، و احساسات ژرفمان می‌تواند موجب شکوفایی اقتصادی یا ورشکستگی مالی ما شود، عواطف آدمی قدرتی خداداد است که باید مراقب آنها بود تا به راه درست برود. عواطف انسان همان حراستی را می‌خواهد که معدن طلا؛ زیرا به راستی غنی ترین معدن طلایی است که می‌توانید در زندگی به دست آورید. اندیشه پراکنده و عواطف پراکنده و اعمال پراکنده موجب پراکندگی اقتدار ذهنتان می‌شود که به نوبه خود، انرژی مغز شما را نیز می‌گیرد و آنگاه نمی‌توانید به اعمال سودمند دست بزنید یا برنامه‌هایی مفید طراحی کنید. انگیزه های عاطفی شما را نیز می‌مکد و آنگاه نمی‌توانید برنامه هایتان را به کار وادارید.

حراست از اندیشه و عواطف و ذخیره انرژی، برای استقلال مالی ضروری است. به عبارت دیگر، برای توانگری پایدار باید شهامت متفاوت بودن را -دست کم برای مدتی- داشته باشید! لحظه‌ای که انسان باید از خودش دل و جرأت نشان بدهد لحظه‌ای است که در معرض خطری شدید است. آدمی برای پیروزی چشمگیر باید آماده و مشتاق خطر فراوان باشد. این بدان معناست که باید دار و ندار خودش را در معرض آزمایش قرار دهد.

 زندگی منزوی یا به دور از مردم داشته باشد. کاملاً بعکس، به معنای یک زندگی شادمانه و رضایت بخش و سرشار از نشست و برخاست های هماهنگ و عاری از هرگونه فعالیت غیر لازم است. وقتی تصمیم می‌گیرید که از نظر مالی مستقل شوید بی درنگ ذهنتان را به روی این که «مردم چه فکر می‌کنند» می‌بندید و شهامت تمرکز بر هدفتان را می‌یابید. وقتی به سوی توانگری پیش می‌روید، دیگر اهمیت نمی‌دهید که همکاران پیشین شما چه فکر می‌کنند زیرا بی تردید هر چه بگذرد -همراه با گسترش نگرشتان- آشنایان و روابطی تازه و رضایت بخش تر و هماهنگ تر خواهید آفرید.

بیشتر مردمان موفق، بزرگ می‌اندیشند و خودشان و همکارانشان را محدود نمی‌کنند. اگر می‌خواهید از بسیاری از اندیشه‌ها و باورهای حقیر رها باشید، بزرگ اندیشیدن را آغاز کنید. حواستان را متوجه استقلال مالی کنید تا کسانی که کوچک می‌اندیشند از سر راهتان کنار بروند. در این راه دوستانی پایدار خواهید یافت که به شیوه‌ای دلپذیر به یاریتان می‌شتابند تا از نردبان ترقی بالا بروید.

رؤیاهایتان را از گوشه و کنار ذهنتان بیرون بیاورید. آنها را پاک کنید و برق بیندازید و صیقل دهید. نگذارید همانجا بمانند و خاک بخورند. دل و جرأت داشته باشید؛ هر چند در این لحظه امری محال بنماید. آیا عنصر کهنه و قدیمی ترس می‌کوشد در گوشهای شما زمزمه سر دهد که رؤیاهایتان به حقیقت نمی‌پیوندد یا می‌گوید: تو کجا و ثروت و توانگری کجا؟ در این صورت، وعده غنی کتاب مقدس را به خاطر آورید که: «ترسان مباشید زیرا خواست خدا است که ملکوت را به شما عطا فرماید.» این آیه را نیز به یاد آورید که: «و خداوند می‌گوید این طور مرا امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان‌ها را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود.»

شاید به این دلیل تاکنون موفق نشده‌اید که احساس می‌کنید باید به تنهایی کارها را به انجام برسانید. از این رو، شکست را آسان تر از موفقیت می‌یابید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*