شرایط روان شناختی محیط کار

شرایط روان شناختی محیط کار

تحقیقات نشان می دهد که ترکیب فیزیکی و طراحی محیط کار و اندازه آن و نوع مبلمان با ایجاد شرایط گوناگون روان شناختی، مانند احساس داشتن حریم خصوصی یا شلوغ بودن محیط، درک اهمیت خویشتن و داشتن منزلت اجتماعی، یا احساس گمنام بودن و نداشتن ارج و اهمیت می تواند در رفتار کارگر موثر باشد. برای مثال طرح ظاهری محیط کار می تواند مقدار ارتباط و تماس کارکنان با یکدیگر را تعیین کند. مکان کار که با طراحی خاص خود روابط متقابل کارگران را تسهیل می کند معمولاً تاثیر مثبتی بر عملکرد و رضایت کاری آنها دارد. داشتن آرامش و جای خلوت در محل کار با اهمیت و اعتبار و مقام اجتماعی شخص ارتباط مستقیم دارد. مکان کار اختصاص یافته به یک کارگر بخصوص و احساس خلوت اختصاصی در آن به مسأله مقام و منزلت فرد در یک سازمان بستگی دارد. مدیران اجرایی بالا معمولاً دفاتری بزرگ و اختصاصی دارند در حالی کارمندان دفتری سطوح پائین، مونتاژ کاران، یا پردازش کنندگان کامپیوتری ممکن است در ردیف های کنار هم، شانه به شانه در محیط کاری وسیع و باز با هم کار کنند. قرار گرفتن در محیط کار با طرح های های متفاوت روی رضایت کارگر در رابطه باداشتن حریم خلوت در محیط کار بسته با امکان روابط اجتماعی در محیط کار باز هم روی بهره وری کارگر تأثیر گذار می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که شرایط فیزیکی و روان شناختی محیط کار با هم روی رفتار و نگرش های کارگران تاثیر بسیار نیرومندی بجا می گذارد. یک تحقیق تاثیر چهار خصوصیت محیط کار را روی نگرش ها و رفتار های کارمندان اداری بررسی کرد که عبارتند از: ۱) تعداد کارگران در یک محیط مشخص، که شاخص سنجش ازدحام می باشد. ۲)فاصله بین کارگران، که شاخص دیگر ازدحام محسوب می شود.۳)تعداد محوطه های بوجود آمده توسط تیغه هایی که محیط کار فرد را محدود و محاصره کرده است.۴)تاریکی محیط کار. نتیجه ی حاصله از تحقیق فوق نشان داد که بین این چهار عامل و میزان عدم رضایت از کار و نرخ جابجایی کارمند رابطه وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*