عقاید عمومی نسبت به مشاغل زنان

عقاید عمومی نسبت به مشاغل زنان

کار کردن زن در سلامتی و بهداشت او تأثیر به سزایی دارد به خصوص قبل از جنگ جهانی اول همه بر این عقیده متفق بودند که کار کردن زنان به خصوص در شب برای آنان صحیح نیست. کار کردن زنان در شب، آنها را از زندگی خانوادگی، کار روزانه، تربیت کودکان، و فعالیت های اجتماعی باز می‌دارد. در این مورد در آمریکا و بسیاری از ایالات آن قانونی تصویب شده که زنان در بسیاری از مشاغل شبانه نباید کار کنند. از این رو بسیاری از کارخانجات از نظر بهبود اجتماعی و سلامتی فردی سعی نمودند که از قوانین فوق متابعت کرده و یا لااقل زنان را در موارد استثنایی یک ساعت تا دو ساعت زودتر از مردان مرخص کنند.

مقالات و کتب متعددی راجع به محدودیت نیروی زن و استراحت او نوشته شده ولی با این وجود هنوز هم زنانی یافت می‌شوند که کارهای سنگین را به عهده دارند و خود را به امراض زنانگی و ناراحتی‌های روانی مبتلا می‌گردانند. کمیسیون زنان شوروی ضمن تأیید موارد ذکر شده بالا گزارش می‌دهد که تقریباً سه چهارم زنان شاغل مبتلا به ناراحتی‌های زنانگی، عصبی و کمردرد هستند و سکته‌های قلبی و ناراحتی‌های دیگر جسمی از قبیل ازدیاد اوره و قند در خون که در بین زنان سبک کار کمتر دیده می‌شود در بین زنان سنگین کار به علت کارهای سنگین روزانه و نداشتن استراحت کافی معمول و متداول است.

Comments are closed.